Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 2/11 đến 8/11/2020

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 1/11 đến 8/11/2020 của công ty điện lực Bình Dương trên toàn địa bàn, để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Lịch cúp điện  Thủ Dầu Một

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Thủ Dầu Một 3/11/2020 8:00 AM 11:00 AM - Khu vực đường Nguyễn Văn Thành từ ngã 3 đường Truông Bồng Bông đến cuối đường, đường ĐX63 các trạm: Havico, Đại Mộc Phát, Ngọc Hà, Hưng Lộc, Toàn Lợi, Thiên An Phát, Cty TNHH Liên Minh, phường Tân Định.(TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 5/11/2020 8:00 AM 12:00 PM - Khu vực đường Bùi Ngọc Thu lưới hạ áp thuộc trạm Bùi Ngọc Thu 3, phường Hiệp An (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 6/11/2020 8:00 AM 1:00 PM - Khu vực khu dân cư Phú Hòa đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm KDC Phú Hòa 3, phường Phú Hoà (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 10/11/2020 8:00 AM 1:00 PM - Khu vực đường Huỳnh Văn Cù lưới hạ thế thuộc trạm Chánh Mỹ 4 phường Chánh Mỹ (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 11/11/2020 8:00 AM 12:00 PM - Khu vực đường Hồ Văn Cống, đường Lê Chí Dân lưới hạ thế thuộc trạm Tương Bình Hiệp 2 , phường Tương Bình Hiệp (TDM)
Điện lực Thủ Dầu Một 11/11/2020 1:00 PM 3:00 PM - Khu vực đường Lê Văn Tách lưới hạ thế thuộc trạm Lê Văn Tách 1 phường Tương Bình Hiệp (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 11/11/2020 1:00 PM 3:30 PM - Khu vực đường Lê Văn Tách lưới hạ thế thuộc trạm Lê Văn Tách 2 phường Tương Bình Hiệp (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 12/11/2020 8:00 AM 11:00 AM - Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 3, phường Phú Hòa (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 12/11/2020 8:00 AM 11:00 AM - Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 4, phường Phú Hòa (TDM).
Điện lực Thủ Dầu Một 1/11/2020 8:09 AM 10:37 AM trạm Lê Hồng Phương

Lịch cúp điện Dĩ An

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 7:30 AM 2:00 PM Cty TNHH In Ngôi Sao -KCN Tân Đông Hiệp B-TP Dĩ An-BD
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Công ty TNHH Redbull ( Việt Nam )
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 5:30 PM Công ty Nippon Express, KCN Sóng Thần, p. Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 5:30 PM Công ty Esprinta Đường 12 - KCN Sóng Thần , p. Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 3:00 PM Tại trạm 3 x 75 kVA Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín 2 - KCN Sóng Thần II, , thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Tại trạm III-560 kVA Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín 3 trụ 01 nhánh rẽ Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín 3 - Tổng kho Sacombank - KCN Sóng Thần II, Đường số 9, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Tại trạm III-560 kVA Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín 9 - KCN Sóng Thần II, , thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương..
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Từ trụ 30 đến trụ 01 TBA 630kVA và trụ 02 TBA 560kVA nhánh rẽ 12 HA tuyến 475 Thống Nhất - KCN Sóng Thần I, Đường số 09, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM trụ 09 nhánh rẽ Đường Số 7 tuyến 475 Thống Nhất - Tổng kho Sacombank - KCN Sóng Thần I, Đường số 7, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Từ trụ 01 đến trụ 02 TBA 1000kVA Snet và trụ 06 TBA 630kVA Hải Thanh nhánh rẽ Đường Số 7 tuyến 475 Thống Nhất - Tổng kho Sacombank - KCN Sóng Thần I, Đường số 7, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 9:00 AM 3:30 PM Công ty Thép Vạn Phúc,phường Tân Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Dĩ An 2/11/2020 9:00 AM 2:00 PM -Khu vực Đường Đoàn Thị Kia đến đường Vũng Việt - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 3/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực Đường Xóm Đương - phường Dĩ An - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 4/11/2020 8:00 AM 12:00 PM - Khu vực Đường Tân An-Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An-BD
Điện Lực Dĩ An 4/11/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Phan Bội Châu - phường Dĩ An - TX Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 5/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực KP Tân Lập - phường Đông Hòa - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 8:00 AM 11:30 AM TTND Khu vực Đường An Nhơn-KP Tân Phú 1-Phường Tân Bình-TP Dĩ An-BD
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 8:00 AM 11:30 AM TTND khu vự Đường Ngộ Thị Nhậm-KP Nhị Đồng 2-Phường Dĩ An-TP Dĩ An-BD
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực KDC Tân Đông Hiệp phường Tân Đôgn Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực KDC Tân Đông Hiệp phường Tân Đôgn Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực KDC Tân Đông Hiệp phường Tân Đôgn Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 1:00 PM 4:30 PM TTND Khu vực Đường Nguyễn Tri Phương-KP Bình Đường 2-Phường An Bình -TP Dĩ An-BD
Điện Lực Dĩ An 6/11/2020 1:00 PM 4:30 PM  
Điện Lực Dĩ An 9/11/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường DT 743 từ Ngã Tư Bình Thung đến trạm thu phí Bình Thung - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 9/11/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Quốc Lộ 1K từ đường Mỹ Phước Tân Vạn dến Dốc Chú Hỏa - phường Bình An - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 10/11/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Số 9 , 10 , 12 TT Hành Chính Dĩ An - phường Dĩ An - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 11/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực đường Đông Minh - phường Đông Hòa - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 12/11/2020 9:00 AM 2:00 PM -- Khu vực Nhà Máy Xe Lửa Dĩ An - phường Dĩ An - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 13/11/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực đường Võ Thị Sáu - phường Đông Hòa - TP Dĩ An
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 6:15 AM 6:25 AM KP Tân Hòa P Đông Hòa
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 8:55 AM 9:00 AM KP Đông Chiêu
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 10:25 AM 11:00 AM KP Đông An
Điện Lực Dĩ An 1/11/2020 11:40 AM 11:50 AM KP Bình Đường

Lịch cúp điện Thuận An

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện Lực Thuận An 2/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Các trạm biến áp : Tân Việt Tín, Suối Đờn, Suối Đờn 2, Suối Đờn 3, HKD Trang Phán, Tuấn Việt, CS3 Đường liên xã
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 AM 6:00 AM - Khu vực bên phải Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Nguyễn Du từ Cổng sau ICD Tân cảng Sóng Thần về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Cổng sau ICD Tân cảng Sóng Thần về đến Công ty cơ điện STI 2 (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 AM 6:00 AM - Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Alhonga (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 AM 6:00 PM - Khu vực bên phải Đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 AM 6:00 PM - Khu vực bên phải Đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 AM 6:00 PM - Khu vực bên phải Đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 PM 6:00 PM - Khu vực bên phải Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Nguyễn Du từ Cổng sau ICD Tân cảng Sóng Thần về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) - Khu vực dọc theo Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Cổng sau ICD Tân cảng Sóng Thần về đến Công ty cơ điện STI 2 (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 8/11/2020 5:00 PM 6:00 PM - Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Alhonga (Thuận An)
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 7:20 AM 7:55 AM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 8:00 AM 12:45 PM phường Bình Chuẩn- Thuận An
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 8:10 AM 10:15 AM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 8:10 AM 10:15 AM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 9:00 AM 12:50 PM lưới hạ áp trạm
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 9:00 AM 1:10 PM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 9:00 AM 1:10 PM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 9:40 AM 2:00 PM lưới hạ áp các trạm thuộc nhánh rẽ
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 10:22 AM 12:50 PM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 10:22 AM 12:20 PM một phần phường Thuận Giao, TP Thuận an, tỉnh Bình Dương.
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 3:12 PM 3:50 PM lưới hạ áp
Điện Lực Thuận An 1/11/2020 4:31 PM 6:14 PM lưới hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cát

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Bến Cát 1/11/2020 7:30 AM 3:00 PM Trạm CK Chấn Dương
Điện lực Bến Cát 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Trạm Mộc Mỹ Nghệ 7
Điện lực Bến Cát 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Nr Gỗ Việt
Điện lực Bến Cát 1/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Trạm APPLIED
Điện lực Bến Cát 1/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Nhánh rẽ Thực Phẩm Việt
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm T1 KDC TH
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm T2 KDC TH
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm T3 KDC TH
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm T4 KDC TH
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 8:00 AM 12:30 PM Trạm An Điền 4A
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 8:00 AM 12:30 PM Trạm An Điền 4B
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 9:00 AM 3:00 PM Trạm Nhất Sinh
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 12:00 PM 4:30 PM Trạm Ấp 3 An Điền 2
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm T5 KDC TH
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm T6 KDC TH
Điện lực Bến Cát 2/11/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 26B KDC TH
Điện lực Bến Cát 3/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Trạm 5 KDC Ấp 6 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 3/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm T 1 KDC Hoàng Gia
Điện lực Bến Cát 3/11/2020 8:00 AM 12:30 PM Trạm hàng vú sữa
Điện lực Bến Cát 3/11/2020 8:00 AM 12:30 PM Trạm KDC Lò Đường
Điện lực Bến Cát 3/11/2020 12:00 PM 4:30 PM Trạm T9 KĐT MP2
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 7:00 AM 4:30 PM Trạm An Điền 4A
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Bến Lấu 1, Bến Lầu 2
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm T4 KDC 2A TH
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 7:30 AM 4:30 PM Trạm An Điền 4A-2
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 8:00 AM 12:30 PM Trạm Hố Le
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 8:00 AM 12:30 PM Trạm Bù Chí 4
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Trạm An Điền 4B
Điện lực Bến Cát 4/11/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 12 Cổ Tự
Điện lực Bến Cát 5/11/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 5 KDC Ấp 1 Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 5/11/2020 1:30 PM 5:30 PM Trạm Âp 3 Tân Định B-1
Điện lực Bến Cát 5/11/2020 1:30 PM 5:30 PM Trạm 105B Thới Hòa
Điện lực Bến Cát 5/11/2020 1:30 PM 5:30 PM TrạmLò Gạch
Điện lực Bến Cát 6/11/2020 7:30 AM 12:30 PM - Khu vực Ấp 4 Chánh Phú Hòa, Bù No (Bến Cát) - Khu vực Cơ Sở Nguyễn Hữu Hạnh (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 6/11/2020 7:30 AM 12:30 PM - Khu vực trạm Đập 26/3, Khu dân cư Đập Cây Chay (Bến Cát)
Điện lực Bến Cát 6/11/2020 1:30 PM 5:00 PM - Khu vực trạm Thầy Khôi

Lịch cúp điện Dầu Tiếng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện Lực Dầu Tiếng 2/11/2020 8:00 AM 4:30 PM TBA Ấp 8 Long Tân thuộc ấp Hố Đá xã Long Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 3/11/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA Ông Thủy 1 ấp Bàu Giầu xã Định An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 3/11/2020 1:00 PM 4:30 PM TBA Ông Thủy 2 ấp Bàu Giầu xã Định An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 4/11/2020 8:00 AM 8:30 AM Ấp Hàng Nù, Đất Đỏ, Chót Đồng, Phú Bình, Bàu Khai, Hố Cạn xã An Lập
Điện Lực Dầu Tiếng 4/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Ấp Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 4/11/2020 4:30 PM 5:00 PM Ấp Hàng Nù, Đất Đỏ, Chót Đồng, Phú Bình, Bàu Khai, Hố Cạn xã An Lập (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 5/11/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA An Lập 2 ấp Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 8/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Ấp Rạch Kiến, Lê Danh Cát, Bưng Còng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 9/11/2020 8:00 AM 4:30 PM TBA Ủy Ban Định An ấp An Phước xã Định An (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 10/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Ấp Long Nguyên xã Long Hòa (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 11/11/2020 8:00 AM 4:30 PM TBA Suối Cụt ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 12/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Ấp Hiệp Lộc xã Định An, ấp Tân Định xã Minh Tân, ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng)
Điện Lực Dầu Tiếng 13/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Ấp An Phước xã Định Hiệp (Dầu Tiếng).
Điện Lực Dầu Tiếng 1/11/2020 2:28 PM 2:46 PM SCADA
Điện Lực Dầu Tiếng 1/11/2020 2:28 PM 2:46 PM Ấp long thọ xã long hòa

Lịch cúp điện Tân Uyên

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực từ Ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân dọc đường ĐH 409 đến Ngã 4 Bà Tri (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực từ Ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân dọc đường ĐH 409 đến Cty Nguyễn Thanh (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 6:00 AM 6:30 AM Khu vực Cầu Bình Cơ dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Cổng Xanh (Bắc Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực Cty SKFNC VINA (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực Cty Tuấn Mẫn (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực Cty Song Nam Long T2 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Vành Đai 2-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 1/11/2020 6:00 PM 6:30 PM Khu vực Cầu Bình Cơ dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Cổng Xanh (Bắc Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 2/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm Ông Nam-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên).
Điện Lực Tân Uyên 2/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực Cty TNHH Quốc Tế MeKong (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 2/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực Cty CP Quốc Tế Mê Kong trạm 3 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 2/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực Cty QT Mê Kông T2 (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm UB Khánh Bình-Phường Khánh Bình (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Long Hội 1-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Chợ Chí Hùng-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Trạm Xá Thái Hòa-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Trạm Cây Xanh 1-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Trạm Cây Xanh 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 3/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Trạm Cây Xanh 4-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 4/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Trạm Tổ 19 KP Bình Phước B-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 4/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Bưng Cù-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 4/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Tổ 2 KP Khánh Long-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 4/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Phước Thái 5-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 4/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Bơm Long Hội 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 4/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Bơm Long Hội 5-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 5/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Hố Đá-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 5/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 3-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 5/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 5-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 5/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 5/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 7-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 5/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 8-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 6/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 4-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 6/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Hố Đá 6-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 6/11/2020 8:00 AM 1:00 PM Khu vực trạm Khánh Long-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 6/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm KDC Vị Hảo 1-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 6/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm KDC Vị Hảo 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 6/11/2020 1:00 PM 5:00 PM Khu vực trạm Long Hội 3-Phường Thái Hòa (Tân Uyên)
Điện Lực Tân Uyên 7/11/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm Cơ Khí -Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

Lịch cúp điện Phú Giáo

Điện lực

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Phú Giáo 1/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Khách hàng trạm Đại Kinh Bắc và trạm Đại Kinh Bắc 3- tuyến 473 Phước Hòa ( xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ).
Điện lực Phú Giáo 1/11/2020 8:00 AM 12:00 PM Khách hàng trạm Đại Kinh Bắc 2 và trạm Đại Kinh Bắc 4- tuyến 473 Phước Hòa ( xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ).
Điện lực Phú Giáo 5/11/2020 8:00 AM 11:00 AM Khách hàng đấu nối trong phạm vi nhánh rẽ Lộ 37- tuyến 471 Bàu Trư ( Ấp Cây Cam, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương )
Điện lực Phú Giáo 7/11/2020 8:00 AM 4:00 PM Khách hàng đấu nối trong phạm vi nhánh rẽ Lộ 32- tuyến 471 Bàu Trư ( Ấp Cây Cam, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương )
Điện lực Phú Giáo 7/11/2020 8:01 AM 5:00 PM Khu vực: ấp Gia Biện xã Tam Lập (Phú Giáo)

Lịch cúp điện Trung Tâm

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 6:00 AM 6:00 PM - Khu vực KDC Ấp 4, 5 Vĩnh Tân; KDC Gia Phát, KDC IJC thuộc phường Vĩnh Tân (Tân Uyên) - Khu vực dọc 2 bên đường Huỳnh Văn từ ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân đến cầu Trại Cưa xã Vĩnh Tân (Tân Uuyên)
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 6:00 AM 6:30 AM Khu vực dọc 2 bên đường Huỳnh Văn Luỹ Cầu Thợ Ụt đến ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân thị xã Tân Uyên
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 9:00 AM 5:00 PM Cty Riken, KCN Sóng Thần 3 phường Phú Tân
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 10:00 AM 5:00 PM TBA Ninh Sơn 3 phường Hòa Lợi-TX. Bến Cát-BD
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 5:30 PM 6:00 PM Khu vực dọc 2 bên đường Huỳnh Văn Luỹ Cầu Thợ Ụt đến ngã 3 Ấp 6 Vĩnh Tân phường Vĩnh Tân thị xã Tân Uyên
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 8:45 AM 3:30 PM Công ty Yuwa
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 11:45 AM 6:00 PM Công ty DSVK
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 12:40 PM 2:45 PM Một phần Phường Hòa Lợi TX Bến Cát Bỉnh Dương
Điện lực Trung Tâm 1/11/2020 3:40 PM 4:45 PM Công ty Nhựa K.K Plastic

Lịch cúp điện Bàu Bàng

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực
Điện lực Bàu Bàng 4/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Mất điện một phần ấp 2 xã Trừ Văn Thố
Điện lực Bàu Bàng 4/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Mất điện một phần ấp 2 xã Trừ Văn Thố
Điện lực Bàu Bàng 5/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Mất điện một phần ấp 3 xã Trừ Văn Thố
Điện lực Bàu Bàng 5/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Mất điện một phần ấp 3 xã Trừ Văn Thố
Điện lực Bàu Bàng 6/11/2020 8:00 AM 4:30 PM Mất điện một phần ấp Ông Thanh, xã Cây Trường
Điện lực Bàu Bàng 8/11/2020 7:00 AM 5:30 PM Một phần khu vực Ấp 5 Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

PHƯỢNG LÊ