Lịch cúp điện Long An từ ngày 25/7 đến 31/7/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 25/7 đến 31/7/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 25/07-31/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
26-07-21 8:30:00 9:00:00 Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị
26-07-21 8:30:00 9:00:00 Một phần ấp Tà Nu - xã Hưng Điền A
26-07-21 9:20:00 9:50:00 Một phần ấp Tà Nu - xã Hưng Điền A
27-07-21 13:30:00 14:00:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị
26-07-21 9:30:00 10:00:00 Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A
27-07-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
26-07-21 11:00:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Xoài - xã Hưng Điền A
27-07-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thái Quang - xã Thái Trị
26-07-21 10:20:00 10:50:00 Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A
27-07-21 9:30:00 10:00:00 Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng
26-07-21 10:10:00 10:40:00 Một phần ấp Tà Nu - xã Hưng Điền A
26-07-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A
27-07-21 15:30:00 16:00:00 Một phần ấp Thái Kỳ - xã Thái Trị
26-07-21 13:30:00 14:00:00 Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A
26-07-21 15:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3 - xã Hưng Điền A
26-07-21 15:30:00 16:00:00 Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng
27-07-21 11:00:00 11:30:00 Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị
26-07-21 11:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A
26-07-21 13:30:00 14:00:00 Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng
27-07-21 10:20:00 10:50:00 Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị
27-07-21 8:30:00 9:00:00 Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
29-07-21 13:00:00 13:40:00 Cty TTC
29-07-21 8:00:00 9:30:00 1 phần Ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông
29-07-21 13:00:00 15:00:00 Cty Thiên Thanh
26-07-21 9:00:00 11:00:00 1 phần KP 4 thị trấn Đông Thành
29-07-21 15:40:00 16:20:00 Cty Thành Mỹ
30-07-21 10:00:00 10:40:00 Cty Môi Trường Thiên Thanh
29-07-21 10:00:00 11:30:00 1 phần KP 3 thị trấn Đông Thành
30-07-21 15:30:00 16:10:00 HGĐ Tô Tô Hà
30-07-21 7:30:00 8:30:00 Cty Smart Feed
30-07-21 11:00:00 11:40:00 HGĐ Nguyễn Văn Khởi
29-07-21 10:50:00 11:30:00 Cty Hòa Bình Xanh
29-07-21 14:10:00 15:10:00 Cty TTC
30-07-21 9:00:00 9:40:00 XX Phú Lộc
29-07-21 7:30:00 8:30:00 Cty Thái Sơn
29-07-21 8:40:00 9:20:00 Cty Huỳnh Hoàng Đông
30-07-21 13:00:00 13:40:00 HGĐ guyễn Thị Xuân
26-07-21 14:00:00 16:00:00 1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc
27-07-21 8:00:00 11:00:00 Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây
28-07-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
29-07-21 9:50:00 10:30:00 XX Thanh Tâm
30-07-21 14:10:00 14:50:00 Cty Tiến Đạt
28-07-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
27-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
27-07-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
29-07-21 8:00:00 16:30:00 Kinh Hai Hạt – Ấp Đông xã Tân Hòa
27-07-21 8:00:00 16:30:00 Kinh 30/04 – Ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình; ấp Đá Biên xã Thạnh An - Thạnh Hóa
30-07-21 8:00:00 16:30:00 Kinh Đòn Dong 2 - Ấp 1, 2 xã Tân Thành, ấp Kinh Bích xã Tân Ninh
26-07-21 8:00:00 12:30:00 Ấp Bắc Đông xã Kiến Bình
26-07-21 13:00:00 16:30:00 Kinh 1000 – Ấp Hai Vụ xã Kiến Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
27-07-21 6:00:00 7:00:00 Một phần xã Long Hậu
27-07-21 17:30:00 18:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc , Thuận Thành , Long An.
27-07-21 10:15:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lâm
27-07-21 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
26-07-21 17:00:00 18:00:00 Toàn bộ xã Long Thượng
27-07-21 16:30:00 17:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc . .
26-07-21 17:00:00 18:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc , THuận Thành , Long An.
27-07-21 16:30:00 17:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
30-07-21 8:00:00 14:00:00 Một phần xã Long Thượng
26-07-21 17:00:00 18:00:00 Một phần xã Mỹ Lộc ,Phước Hậu.
27-07-21 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Mỹ Lộc
27-07-21 16:30:00 17:30:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc , Thuận Thành , Phước Lâm .
27-07-21 9:15:00 10:15:00 Một phần xã Tân Tập
29-07-21 8:00:00 14:00:00 Một phần xã Phước Lý
28-07-21 8:00:00 14:00:00 Một phần xã Phước Lại
29-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lại
27-07-21 6:00:00 7:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc . .
27-07-21 17:30:00 18:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc ,Phước Hậu.
27-07-21 6:00:00 7:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc , Thuận Thành , Phước Lâm .
27-07-21 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Phước Lâm
27-07-21 16:30:00 17:30:00 Một phần xã Long Hậu
27-07-21 6:00:00 7:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,
27-07-21 17:30:00 18:30:00 Toàn bộ xã Long Thượng
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
28-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà
28-07-21 13:30:00 16:30:00 Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
30-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã hòa khánh đông
29-07-21 8:00:00 11:30:00 một phần xã đức hòa thượng
28-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã đức hòa thượng
28-07-21 7:00:00 12:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc
26-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
27-07-21 7:00:00 16:00:00 một phần xã hòa khánh đông
29-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã tân mỹ
26-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã hựu thạnh
26-07-21 8:00:00 16:30:00 một phần xã mỹ hạnh nam
28-07-21 8:00:00 14:00:00 một phần xã đức hòa hạ
30-07-21 8:00:00 16:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc
29-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã đức hòa thượng
30-07-21 8:00:00 16:00:00 một phần tt đức hòa
27-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã an ninh đông
30-07-21 8:00:00 12:00:00 một phần tt hậu nghĩa
28-07-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã đức hòa hạ
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
28-07-21 8:00:00 8:40:00 Một phần ấp Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long
29-07-21 11:00:00 11:40:00 Một phần ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
27-07-21 8:00:00 8:30:00 Một phần ấp 5, xã Hiệp Thạnh
28-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Tân Long xã Thanh Phú Long
27-07-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3, xã Hiệp Thạnh
28-07-21 10:00:00 10:40:00 Một phần Ấp Long Trường, xã Long Trì
30-07-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Phú Tây A xã Thanh Phú Long
27-07-21 15:00:00 15:40:00 Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì
28-07-21 14:00:00 14:40:00 Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long
27-07-21 14:00:00 14:40:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội
06-08-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 7 xã Hiệp Thạnh
27-07-21 13:00:00 13:40:00 Một phần Ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân Hội
28-07-21 9:00:00 9:40:00 Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long
27-07-21 11:00:00 11:40:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công
28-07-21 15:00:00 15:40:00 Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long
27-07-21 10:00:00 10:40:00 Một phần ấp 6, xã Hiệp Thạnh
06-08-21 13:30:00 16:30:00 Một phần ấp 7 xã Hiệp Thạnh
27-07-21 9:00:00 9:40:00 Một phần ấp 7, xã Hiệp Thạnh
28-07-21 11:00:00 11:40:00 Một phần Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long
29-07-21 13:00:00 13:40:00 Một phần ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
27-07-21 11:00:00 11:40:00 Một phần ấp 9, xã Hiệp Thạnh
27-07-21 16:00:00 16:40:00 Một phần ấp 3, xã Bình Quới
27-07-21 15:00:00 15:40:00 Một phần ấp 3, xã Hòa Phú
29-07-21 9:00:00 9:40:00 Một phần Ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long
30-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Phú Tây A xã Thanh Phú Long
27-07-21 8:00:00 8:40:00 Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh
27-07-21 16:00:00 16:40:00 Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì
29-07-21 10:00:00 10:40:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ
03-08-21 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thuận Mỹ
27-07-21 14:00:00 14:40:00 Một phần ấp 2, xã Hòa Phú
29-07-21 14:00:00 14:40:00 Một phần Ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long
28-07-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Thanh Quới xã Thanh Phú Long
03-08-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Vĩnh Viễn xã Thanh Vĩnh Đông
28-07-21 13:00:00 13:40:00 Một phần Ấp Đồng Tre, xã An Lục Long
27-07-21 10:00:00 10:40:00 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Công
29-07-21 8:00:00 8:40:00 Một phần ấp 1, xã Phước Tân Hưng
27-07-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 2, xã Hòa Phú

MAI UYÊN