Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 15/7 đến 21/7/2020

Từ ngày 15/7 đến 21/7/2020, Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 15/7 đến 21/7/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Địa điểm Thời gian mất điện Mã trạm/ Mã đường dây
18/7/2020 Một phần P11-Q11   Từ 10h00 - 11h00 R19BC080D, R19BC081D 
20/7/2020 Một phần P13-Q10   Từ 9h00 - 12h00 Q29LC005D
Một phần P13-Q10   Từ 11h00 - 12h00 Q29QC033D
Một phần P5,8-Q10   Từ 14h00 - 15h30 D19IC003D, D19IC014D
21/7/2020 Một phần P1-Q11   Từ 9h00 - 12h00 C19GC116D

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH