Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 2/9 đến 8/9/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 2/9 đến 8/9/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
3/9/20 C19AC211D Một phần P16-Q11 Từ 9h00 - 9h05 và 11h00 - 11h05
C19AC003D Một phần P9-Q11   Từ 14h00 - 14h05 và 16h00 - 16h05
4/9/20 C19KC002D Một phần P10-Q11   Từ 9h00 - 12h00
7/9/20 R19FC084D Một phần P15-Q11   Từ 9h00 - 9h05 và 11h00 - 11h05
R19BC145D, D19BC115D  Một phần P10,11-Q10   Từ 14h00 - 16h00
8/9/20 C19KC019D Một phần P10-Q10   Từ 9h00 - 12h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH