Lịch cúp điện quận 10 và quận 11 ngày 30/9 đến 6/10/2020

Điện lực Phú Thọ sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch tại một số khu vực thuộc quận 10 và quận 11.

Công ty Điện Lực Phú Thọ thông báo, từ ngày 30/9 đến 6/10/2020, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
2/10/20 R19FC101D Một phần P15-Q11  Từ 9h00 - 12h00
3/10/20 C19KC070D, C19KC069D  Một phần P16-Q11  Từ 9h00 - 9h05 và 16h00 - 16h05
C19AC221D Một phần P16-Q11   Từ 9h10 - 9h15 và 16h10 - 16h15
5/10/20 R19BC136D Một phần P11-Q11   Từ 9h00 - 9h05 và 12h00 - 12h05
R19BC066D Một phần P11-Q11  Từ 14h00 - 14h05 và 16h00 - 16h05
6/10/20 R19IC035D Một phần P5-Q11  Từ 9h00 - 12h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

HOÀNG GIA