Liên minh "móc túi" ở Khu dân cư Hòa Lân: Công ty Thiên Phú chỉ mong có cơ hội trả hết nợ (bài 7)

Công ty Thiên Phú khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá lại dự án Hòa Lân đúng quy định.

Theo quyết định số 03/2020/QDST – KDTM, Tòa án nhân dân quận 7 sẽ đem vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 5/3/2020. Được biết, trước đó ngày 17/4/2015 Agribank Chợ Lớn và Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) ký biên bản thỏa thuận về xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Theo đó Bên A (Agribank Chợ Lớn) được quyền xử lý phát mãi tài sản mà Bên B (Công ty Thiên Phú) đang thế chấp, thông qua tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Số phận của Khu dân cư Hòa Lân vẫn chưa được định đoạt.
Số phận của Khu dân cư Hòa Lân vẫn chưa được định đoạt.

Sau khi được giao tài sản, Agribank Chợ lớn ký hợp đồng định giá tài sản thế chấp của Công ty Thiên Phú với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quốc Tế (Valuco), tại chứng thư thẩm định số 403/2015/CT – VALUCO ngày 12/5/2010 thì Công ty Valuco định giá luôn cả phần đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (246.853,1 m2) và phần đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (243.912 m2), thành tiền là 1.467.700.000.000 đồng.

Căn cứ vào giá này, Công ty Cổ phần Đấu giá Nam Sài Gòn đem bán đấu giá, từ lần 1 đến lần 5. Tại lần bán đấu giá lần thứ 6, Agribank Chợ Lớn đã thuê Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thế hệ mới thẩm định lại, theo chứng thư thẩm định số 246/CT-THM ngày 19/4/2016 thì toàn bộ 494.047,10 m2 đất (bao gồm cả đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất) nhân với 2.506.457 đồng/m2 được 1.238.307.738.000 đồng và Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn lấy kết quả này đấu giá cho đến khi đấu giá thành.

Như vậy cả 2 lần định giá, hai công ty định giá đều đem cả đất Nhà nước giao không thu tiền tính thành giá để Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đem bán đấu giá. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng luật đất đai năm 2003 và vi phạm điều cấm trong Bộ Luật dân sự.

Ngày 22/4/2017 Công ty TNHH A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh TP.HCM) nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Ngày 26/4/2017, Công ty Kim Oanh đã nộp 93,6 tỷ đồng tiền đặt cọc. Trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không có tài liệu thể hiện Công ty Kim Oanh TP.HCM thông báo bằng văn bản cho Agribank Chợ Lớn về phương thức thanh toán (trả ngay hay trả dần) theo công văn số 196/NHNNCL-TD ngày 28/4/2017 của Agribank Chợ Lớn.

Khoản 1 Điều 17 Công văn số 8298/NHNN-HSX ngày 08/12/2014 của Agribank ghi rõ, phương thức trả ngay là phương thức thanh toán trong đó khách hàng mua lại tài sản có thể thanh tóa toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản ngay trong một lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày.

Điều 17 Quy chế bán đấu giá quy định, khách hàng phải thanh toán 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định 17/2010/ NĐ-CP quy định, thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản cho tổ chức bán đấu giá tài sản...

Liên minh
Liên minh
Công ty Thiên Phú mong muốn giải quyết tranh chấp ở Khu dân cư Hòa Lân bằng quyền tố tụng tại Tòa án.
Công ty Thiên Phú mong muốn giải quyết tranh chấp ở Khu dân cư Hòa Lân bằng quyền tố tụng tại Tòa án.

Tại biên bản bán đấu giá ngày 25/5/2017 có quy định, người trúng đấu giá phải thanh toán trong vòng 45 ngày, nếu không thanh toán đủ thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản. Số tiền khách hàng đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và đồng ý hủy kết quả đấu giá vô điều kiện và chấp thuận để bên có tài sản bán đấu giá lấy lại tài sản bán đấu giá để bán cho người khác mà không thắc mắc khiếu nại gì… và “...tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư... khi có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước, thì tổ chức công chứng mới được công chứng...”, biên bản này được công ty Kim Oanh TP.HCM (Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải) ký tên, đóng dấu.

Ngày 30/5/2017 tại công văn số 254/TB NHNN-CL-TD của Agribank Chợ lớn “về việc trả lời công văn số 01/AĐH - 2017 ngày 26/5/2017 của Công ty TNHH A Đông Hải” cũng nêu rõ: “Lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày..., tự thực hiện việc xin chuyển đổi chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án”.

Mặc dù trước, trong và sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh TP.HCM đều được thông báo bằng văn bản các quy định của pháp luật và dù chưa thanh toán hết tiền trúng đấu giá và chưa được chính quyền cho phép chuyển đổi chủ đầu tư, tài sản bán đấu giá chưa được giải chấp... đã được Văn phòng Công chứng Mỹ Phước tỉnh Bình Dương (đơn vị cùng tham gia bán đấu giá ngày 25/5/2017) có văn bản số 144/CV-VPCCMP ngày 16/6/2017 phúc đáp văn bản số 34/CV-CT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn.

Theo đó, văn bản số 144/CV-VPCCMP hướng dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật để đủ điều kiện công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng các bên vẫn bất chấp các quy định của pháp luật đã tự ý đem hồ sơ sang Văn phòng công chứng Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương để công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá trái pháp luật sang cho Công ty Kim Oanh TP.HCM và đây là nguyên nhân chính để Công ty Kim Oanh TP.HCM khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, nhiều cơ quan...

Việc tổ chức bán đấu giá ngày 25/5/2017 khi Nghị quyết số 42 của Quốc hội chưa có hiệu lực pháp luật (có hiệu lực pháp luật 15/8/2017). Nhưng công ty Kim Oanh TP.HCM luôn lấy Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 để tuyên truyền, làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng là không đúng đắn, gây hiểu lầm trong dư luận.

Trong các văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (số 2351/SXD-QLN ngày 17/7/2018, số 3225/SXD ngày 25/9/2018, số 2300/SXD-QLN ngày 21/6/2019) gửi đến Công ty Kim Oanh TP.HCM, UBND tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân quận 7 đều khẳng định Công ty Kim Oanh TP.HCM chưa đủ điều kiện để được chấp thuận là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Còn tại văn bản số 30057/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/6/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương vẫn khẳng định chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân vẫn là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú.

Nhà nước quy định việc bán đấu giá tài sản nhằm mục đích không gây thiệt hại cho các bên và các bên tham gia đấu giá đều bình đẳng trước pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật trong đấu giá.

Agribank có thể thu về hết cả gốc và lãi do giá đất đã tăng hơn năm 2017.
Agribank có thể thu về hết cả gốc và lãi do giá đất đã tăng hơn năm 2017.

Công ty Kim Oanh TP.HCM là một trong các đơn vị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Hòa Lân thì cũng bình đẳng với các đơn vị khác. Nhưng từ chỗ đăng ký thanh toán trả ngay nhưng đã cùng ngân hàng và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn chuyển hóa thành trả chậm là vi phạm quy định, tước đi quyền bình đẳng của các doanh nghiệp tham gia đấu giá khác.

Tính đến ngày ký hợp đồng mua bán tài sản  trúng đấu giá tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới ngày 1/7/2017 Công ty Kim Oanh chỉ mới thanh toán được 93,6 tỷ đồng. Tính đến ngày có kết luận thanh tra số 62/KLTTr-BTP ngày 24/12/2018 Công ty Kim Oanh TP.HCM mới thanh toán được 847.800.000.000 đồng (chưa bằng giá khởi điểm bán tài sản).

Trong vụ kiện Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn thì Công ty Kim Oanh TP.HCM là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan... Đồng thời, Agribank cũng liên quan đến vụ án do có sai phạm trong việc tính sai nợ gốc, lãi và quy đổi vàng ra tiền gây thiệt hại lớn cho Công ty Thiên Phú.

Với toàn bộ nội dung trình bày nêu trên, Công ty Thiên Phú nhận thức sâu sắc rằng việc khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá lại dự án Khu dân cư Hòa Lân là đúng với quy định của pháp luật nhằm buộc các bên tổ chức và tham gia đấu giá phải tuân thủ pháp luật một cách bình đẳng. Agribank (ngân hàng 100% vốn Nhà nước) có thể thu về hết cả gốc và lãi do giá đất đã tăng hơn năm 2017, việc thu đủ về cho ngân sách Nhà nước là cực kỳ quan trọng và là ưu tiên hàng đầu. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú có cơ hội trả hết nợ.

*Tác giả là Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú

NGUYỄN VĂN TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương