Lo ngại vấn đề khí thải, quỹ hưu trí trị giá 226 tỷ USD của Mỹ định thoái vốn khỏi các công ty dầu khí

Quỹ hưu trí trị giá 226 tỷ của bang New York xem xét rút các khoản đầu tư ra khỏi các công ty dầu khí để đầu tư vào các công ty ít gây tổn hại cho môi trường hơn.

Quỹ hưu trí (Pension Fund), quỹ có giá trị lớn thứ ba ở Hoa Kỳ, chỉ đứng sau quỹ CalPERS và CalSTRS của bang California, đã cam kết vào hôm 9/12 rằng, họ sẽ chuyển đổi danh mục đầu tư trong lĩnh vực dầu khí sang các đối tác khác có khả năng giảm lượng khí thải nhà kính xuống bằng 0 vào năm 2040.

Tổng kiểm toán bang New York, ông Thomas DiNapoli, cho biết quỹ hưu trí sẽ hoàn thành đánh giá vào năm 2025 về tổng số cổ phần đang nắm giữ trong các công ty năng lượng để qua đó xem xét xem trong tương lai các công ty này có mang lại lợi nhuận dựa trên sự đồng thuận toàn cầu về vấn đề biến đổi khí hậu.

“Những công ty không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu, chúng tôi có thể loại khỏi danh mục đầu tư. Thoái vốn là biện pháp cuối cùng, nhưng nó là một công cụ mà chúng tôi dùng để đối phó với rủi ro trong vấn đề đầu tư”, DiNapoli nói thêm.

Quỹ Hưu trí sẽ xem xét và loại bỏ những công ty được coi là rủi ro nhất trong đầu tư liên quan đến khí hậu. Ảnh: Internet
Quỹ Hưu trí sẽ xem xét và loại bỏ những công ty được coi là rủi ro nhất trong đầu tư liên quan đến khí hậu. Ảnh: Internet

Quỹ hiện đang kết thúc việc đánh giá 9 công ty khai thác dầu mỏ và sẽ tiếp tục xem xét các khoản đầu tư vào đá phiến. Đến năm 2025 sẽ tiếp tục đánh giá trong lĩnh vực nguyên liệu hóa thạch bao gồm các công ty dầu khí tích hợp, thăm dò và sản xuất dầu khí khác; thiết bị và dịch vụ dầu khí; lưu trữ và vận chuyển dầu khí.

Cụ thể, nhiều năm nay quỹ này đã kêu gọi ExxonMobil tính toán rủi ro liên quan đến việc biến đổi khí hậu.

Trong một lá thư gửi cho các cổ đông trước cuộc họp thường niên năm nay vào tháng 5, DiNapoli, với tư cách là người được ủy thác của Quỹ, đã viết: “Trong khi cả thế giới đang đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu thì các đồng nghiệp và các nhà đầu tư vào ExxonMobil xem như chẳng có gì xảy ra.

DiNapoli chỉ ra rằng, việc ExxonMobil bỏ qua các vấn đề về biến đổi khí hậu đã tạo nên một thất bại rộng rãi trong cách quản trị công ty và một thất bại cụ thể của các giám đốc độc lập trong việc giám sát quản lý.

Sau cuộc họp, khi các cổ đông của ExxonMobil từ chối báo cáo về rủi ro của các khoản đầu tư hóa dầu, DiNapoli nói: “Đặc biệt, ExxonMobil đã tỏ ra phiến diện khi từ chối xem xét các yêu cầu về một kinh tế toàn cầu với lượng khí carbon ở mức thấp hơn”.  

Pension Fund là gì?

Quỹ trợ cấp ( Pension Fund) là một định chế tài chính phi ngân hàng, thực hiện huy động vốn bằng các khoản đóng góp của những người tham gia, và sử dụng vốn đó vào mục đích chủ yếu là chi trả trợ cấp thường xuyên cho những người tham gia bảo hiểm khi họ đến tuổi nghỉ hưu, vì vậy còn gọi là quĩ hưu bổng.

Quỷ này đảm bảo cho các cá nhân và gia đình khi tới tuổi hưu sẽ có thu nhập bù vào các khoản lợi tức mà họ đã mất đi khi nghỉ hưu. Tiền đóng quỹ hưu trí cũng giống như những khoản tiền tiết kiệm để được sử dụng khi về hưu.

Ngoài ra, trong thời gian chưa sử dụng nguồn vốn vào mục đích chi trả trợ cấp, nguồn vốn tạm thời thừa có thể được quỹ sử dụng vào mục đích đầu tư vào các tài sản tài chính để sinh lợi.

NHẬT SANG