Mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 2 bậc

Xếp hạng về nguồn nhân lực của Việt Nam cũng tăng 3 bậc, từ 120 lên 117. Tuy nhiên, dịch vụ trực tuyến giảm 22 bậc so với năm 2018.

Theo khảo sát của Liên Hiệp Quốc, giai đoạn từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2019, Việt Nam đạt chỉ số phát triển Chính phủ điện tử là 0,6667 (trên thang 0 - 1), đứng thứ 86 trên thế giới, xếp hạng 24/47 tại châu Á, thứ 6/11 tại Đông Nam Á.

  Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, theo báo cáo năm 2020 của Liên Hiệp Quốc.

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, theo báo cáo năm 2020 của Liên Hiệp Quốc.

Ba chỉ số chính hình ảnh mức độ phát triển Chính phủ điện tử đó là hạ tầng viễn thông, nhân lực và dịch vụ trực tuyến. Ba chỉ số phụ là tham gia điện tử, dịch vụ trực tuyến của địa phương và dữ liệu mở.

Trong đó, chỉ số hạ tầng viễn thông của Việt Nam đạt 0,6694, đứng thứ 5 ở Đông Nam Á, thứ 69 trên thế giới, tăng 31 bậc so với giai đoạn trước. Cụ thể, trung bình cứ 100 người dân tại Việt Nam có 120 thuê bao di động, 13,6 thuê bao băng rộng cố định và 71,89 thuê bao băng rộng di động. Tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đạt 70,35%, tức là cứ 100 người, có hơn 70 người sử dụng Internet, tăng mạnh so với 46,5% của năm 2018.

Về nguồn lực, Việt Nam tăng từ 120 lên 117, nhưng dịch vụ trực tuyến giảm 22 bậc so với 2018, dù chỉ số vẫn ở mức cao so với trung bình của thế giới.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chỉ số dịch vụ trực tuyến của Việt Nam bị giảm chỉ số và thứ hạng là do cách thức đánh giá của Liên Hiệp Quốc có sự thay đổi. Ngoài ra do báo cáo chỉ tính đến tháng 9/2019 nên các nỗ lực giai đoạn đầu năm 2020 của Việt Nam chưa được ghi nhận. 

Theo mức độ phát triển Chính phủ điện tử từ năm 2014 đến nay cho thấy sự tăng hạng liên tục của Việt Nam, từ thứ 99 (năm 2014) lên 86 (năm 2020).  Dù vậy xếp hạng trong khu vực không đổi, khoảng cách xếp sau Indonesia, Campuchia đang bị thu hẹp. Trong khu vực Indonesia tăng 19 bậc, Thái Lan tăng 16 bậc, Myanmar tăng 11 bậc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, đánh giá việc phát triển Chính phủ điện tử trong nước có cố gắng và những cách làm mới.

Phó Thủ tướng nói: "Nước ta cố gắng thì các nước khác cũng cố gắng ngang hoặc thậm chí hơn chúng ta". Ông nhấn mạnh "chìa khoá" của vấn đề là cần những cách làm mới. Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng lên 10 - 15 bậc trong báo cáo năm 2022.

Thanh Mai

Trung Quốc áp dụng binh pháp Tôn Tử để chinh phục thế giới như thế nào?

Trung Quốc áp dụng binh pháp Tôn Tử để chinh phục thế giới như thế nào?

Nhiều học giả, nhà hoạch định chiến lược phương Tây đưa ra lời khuyên với giới lãnh đạo: Muốn hiểu ý đồ của Trung Quốc, hãy đọc binh pháp Tôn Tử.