Mức lương tháng cao nhất tại Hà Nội đạt 185 triệu đồng/tháng

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 2020 có 6.300 doanh nghiệp gửi báo cáo tiền lương 2020 và thưởng tết 2021. Trong đó, mức lương tháng cao nhất đạt 185 triệu đồng và thuộc về một công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước. 

Mức lương tháng cao nhất tại Hà Nội đạt 185 triệu đồng/tháng

Trong khối công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2020 là 6.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 30.000.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất đạt 4.730.000 đồng/người/tháng

Trong khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2020 là 6.000.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 185.144.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất đạt 4.900.000 đồng/người/tháng.

Tại khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2020 là 6.100.000 đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 180.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất đạt 4.750.000 đồng/người/tháng.

Với khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2020 là 6.300.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 180.000.000 đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất đạt 4.730.000 đồng/người/tháng.

Dù gặp nhiều khó khăn vì đại dịch nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh), kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động.

Thanh Mai

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Doanh nghiệp ở Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng

Sở LĐ-TB-XH Hà Nội báo cáo nhanh về khảo sát tình hình lương, thưởng tết năm 2021 của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.