Nguyễn Nguyên Phương - các bài viết về Nguyễn Nguyên Phương, tin tức Nguyễn Nguyên Phương
Shipper ở TP.HCM không thuộc diện được công an cấp giấy đi đường

Shipper ở TP.HCM không thuộc diện được công an cấp giấy đi đường

Shipper không thuộc diện được Công an TP.HCM cấp giấy đi đường, việc kiểm soát thông qua...
Trước khi bị bắt, ông Tất Thành Cang từng kinh qua những chức vụ nào?

Trước khi bị bắt, ông Tất Thành Cang từng kinh qua những chức vụ nào?

Đi bộ đội, hoạt động Đoàn rồi làm Giám đốc Sở GTVT, Ông Tất Thành Cang sau đó làm Phó...