Nhà văn Brigitte Giraud - các bài viết về Nhà văn Brigitte Giraud, tin tức Nhà văn Brigitte Giraud
Người phụ nữ thứ 13 thắng giải văn học Goncourt 2022

Người phụ nữ thứ 13 thắng giải văn học Goncourt 2022

Giải thưởng Goncourt 2022 được công bố ngày 3/11, và Brigitte Giraud là người phụ nữ thứ 13...