Những nơi nào nhận cấp mới hoặc cấp lại thẻ BHYT theo mẫu mới?

Ngày 1/4/2021, mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới chính thức được cấp trên toàn quốc, thay thế cho mẫu thẻ BHYT cũ trước đây. Vậy người dân phải đến đâu để được đổi BHYT mẫu mới?

Thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp mới hoặc cấp lại (mất, rách, hỏng, thay đổi thông tin) cho người tham gia. Căn cứ Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH, tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT mà nơi cấp mới, đổi thẻ BHYT sẽ là khác nhau. Cụ thể:

- Người được tổ chức BHXH đóng BHYT: Đến Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã hoặc cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

+ Riêng trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ BHYT phải đến cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

Ví dụ: Ông A là người lao động đang hưởng lương hưu, hiện nay ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sắp tới ông A muốn đổi thẻ BHYT mẫu mới thì có thể đến UBND phường Dịch Vọng Hậu, hoặc cơ quan BHXH quận Cầu Giấy để làm thủ tục đổi.

1.jpg
Người dân đổi thẻ BHYT. 

- Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Đến UBND xã.

Ví dụ: Bà B là cựu chiến binh được ngân sách nhà nước đóng BHYT, hiện đang ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, tỉnh Hải Phòng. Từ 1/4/2021, bà B có thể đến UBND thị trấn Cát Bà để đổi thẻ BHYT mẫu mới.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể: Đến cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

- Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đến Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

Trong đó, người tham gia BHYT thuộc đối tượng này có thể đến Đại lý thu BHXH gần nhất hoặc cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi mình cư trú để được đổi thẻ. Để tra cứu thông địa chỉ Đại lý thu gần nhất.

+ Riêng học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường: Nộp hồ sơ cho nhà trường để được đổi thẻ.

- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Đến Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện.

- Người tham gia BHYT đóng tại doanh nghiệp: Nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động để được đổi thẻ.

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới

Để được cấp mẫu thẻ BHYT mới được thực hiện như sau:

 Chuẩn bị hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện. Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Sau đó nộp hồ sơ và đóng tiền: Địa điểm nộp hồ sơ: Người tham gia BHYT nộp hồ sơ tại các địa điểm được nêu ở mục trên: UBND cấp xã, cơ quan BHXH tỉnh/huyện, đơn vị sử dụng lao động, nhà trường.

Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường phải hoàn thiện hồ sơ và gửi cho cơ quan BHXH.

Trường hợp tham gia BHYT để cấp mới thẻ BHYT phải đóng tiền BHYT theo mức của đối tượng tham gia.

Trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT sẽ không mất phí (Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 23 Luật Phí và lệ phí 2015).

Cuối cùng là người dân nhận thẻ BHYT tại nơi mình đã nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết cấp mới không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cấp mới với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin: Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.

Thay đổi thông tin không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB: Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ.

Thời hạn này được tính từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Tổng hợp)

HẢI MY