nữ bộ trưởng - các bài viết về nữ bộ trưởng, tin tức nữ bộ trưởng
Nữ bộ trưởng da màu đầu tiên của Đức

Nữ bộ trưởng da màu đầu tiên của Đức

Nữ bộ trưởng 29 tuổi cam kết sẽ đối phó với tình trạng phân biệt chủng tộc.