ông Nguyễn Văn Nên - các bài viết về ông Nguyễn Văn Nên, tin tức ông Nguyễn Văn Nên
Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Với 87/89 phiếu thuận, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, vừa được...