ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM - các bài viết về ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM, tin tức ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Với 87/89 phiếu thuận, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, vừa được...