Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 7/2/2020, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được phân công làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định phân công ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định phân công ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tư liệu về quá trình công tác của ông Vương Đình Huệ.

- Ngày sinh: 15/3/1957  

- Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 9/3/1984; Ngày chính thức: 9/9/1985

- Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

- Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ  9/1979 - 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên đoàn Khoa kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

 - Từ 1985 - 1986: Học viên Khoa châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.Từ 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư chi bộ, Đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

- Từ 1991-1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ 10/1992 - 4/1994: Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Phó Trưởng khoa Kế toán, Quyền Trưởng khoa Kế Toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ 5/1994 - 02/1999: Trưởng khoa Kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ 3/1999 - 6/2001: Phó Hiệu trưởng Phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- Từ 7/2001 - 6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

- Từ 7/2006 - 8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ 8/2011 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ 12/2012 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. 1/2016 -4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 

- Từ 4/2016-2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

P.V (t/h)