phụ nữ Nga - các bài viết về phụ nữ Nga, tin tức phụ nữ Nga
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Hội NTT Việt Nam và Hiệp hội sức mạnh phụ nữ Nga đã họp và tổ...