Rạng Đông Holding dự kiến phát hành thêm 6,56 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Rạng Đông Holding (Mã chứng khoán: RDP - sàn HOSE) thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến phát hành thêm 6,56 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển.

Trong đó, tỷ lệ phát hành là 1:0,16, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Doanh nghiệp dự kiến phát hành trong 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo vê việc nhận được đầy đủ tài liệu.

1-2463.jpg

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu 2.042,27 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn hàng bán tăng mạnh 73,86% lên 1.890,7 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt 144,67 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,84%.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí hầu hết đều ghi nhận mức tăng, như chi phí tài chính tăng 22,98% lên 69,68 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 3% lên 49,66 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng giảm 14,3% xuống 24,56 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 12,79 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 11,46 tỷ đồng, giảm 47,6%.

Như vậy, với kế hoạch doanh thu 1.828,38 tỷ đồng trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế ước đạt 70,73 tỷ đồng. 9 tháng, RDP đã vượt 11,7% mục tiêu doanh thu năm nhưng mới chỉ hoàn thành 16,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/01, cổ phiếu RDP giảm 50 đồng về 8.150 đồng/cổ phiếu, Đầu tư Chứng khoán đưa tin.

BTL