rụng răng - các bài viết về rụng răng, tin tức rụng răng
Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành 'vật cứu mạng'

Nam sinh ngã rụng 5 chiếc răng, cốc sữa tươi của giáo viên trở thành "vật cứu mạng"

Không ai có thể ngờ rằng chính cốc sữa tươi đó lại là "sợi dây cứu mạng" cho hàm răng của...