Săn mã khuyến mãi, giảm giá trên Tiki, Lazada, Shopee ngày 6/6

Tổng hợp các mã giảm giá Tiki, Lazada, Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất được cập nhật dưới đây.

Mã giảm giá của Shopee

Lịch Freeship

 • MPVC từ 99.000 đồng cho J&T

 • MPVC từ 150.000 đồng cho nội tỉnh

 • MPVC từ 250.000 đồng cho ngoại tỉnh.

 • Lưu mã MPVC Airpay 0 đồng.

 • Lưu thêm mã MPVC Extra.

 • MPVC 0 đồng từ 2h-7h khi dùng mã MPVC Airpay.

Mã toàn ngành:

 • FASHION0H giảm 26%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • FASHIONALL giảm 25%, tối đa 200.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • FASHION20K giảm 66.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.

Ngành tiêu dùng

 • FMCG666K- giảm 66.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • FMCG06 giảm tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 1,5 triệu đồng.

Công nghệ: 

 • ELMIDNIGHT giảm 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 4 triệu đồng.
 • ELMALL66 giảm 7%, tối đa 1 triệu đơn từ 5 triệu đồng.

Điện tử quốc tế:

 • CBEL06 giảm 20% tối đa 30.000 cho đơn từ 50.000 đồng.

Ngành thời trang

 • FASHION0H giảm 26%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • FASHIONALL giảm 25%, tối đa 200.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • FASHION20K giảm 66.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • FASHION66C- hoàn 10% max 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • FASHION66D- giảm 15% max 66.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • WAFAS66 giảm 12% tối đa 35.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng.
 • MAFST0606 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng xu cho đơn hàng từ 150.000 đồng.
 • FAGIFT66 giảm ngay 12% tối đa 30.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng.
 • WTCH66 để được giảm 15% tối đa 35.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • MASOFA6 giảm ngay 15%, tối đa 30.000 đồng cho đơn hàng từ 99.000 đồng.
 • MAMSFA6 giảm ngay 15%, tối đa 30.000 đồng  cho đơn hàng từ 99.000 đồng.
 • WS0606- Giảm 20% tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 0 đồng.
 • KIDSUPER66 Hoàn tối đa 50.000 đòng xu cho đơn hàng từ 500.000 đồng.
 • FASHION9H- FASHION12H- FASHION18H

Thời trang trẻ em

 • KIDSUPER06 hoàn 50.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • KIDPRE6 hoàn 15%, tđ 30.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • KIDMALL66 giảm 15%, tđ 150.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • KIDMALL06 hoàn 15%, tđ 150.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • KIDMALL6 hoàn 15%, tđ 30.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Thời trang nam

 • MAFSS50K0606 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • MAFST0606 hoàn 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAT0606 hoàn 10%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAMSPS0615 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAPG0606 giảm 20%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • MAPV0606 giảm 20%, tối đa 150.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • MAMALL0606 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Giày dép nam

 • MAMSFA6 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSHB6 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAMSJ6 giảm 20%, tối đa 50.000 đồng.
 • MAMSHIGH6 giảm 15%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.

Thể thao du lịch

 • MASOJ6 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOFA6 giảm 15%,tối đa 30.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MASOBIG6 giảm 150.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • MASOFB6 giảm 15%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.
 • MASOT6 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOML6 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MASOFREE6 giảm 10%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • MASOMPS6 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOHV6 giảm 200.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • MASOHB6 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MASOATTC6 giảm 15%, tối đa 35.000 đồng đơn từ 100.000 đồng.
 • MASOPRE6 hoàn 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Đồng hồ: 

 • WTCH66 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng.
 • WTCHSPIKE giảm 50.000 đồng.
 • WTCHMALLT6 giảm 50.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.
 • WTCHMALL66 giảm 15%, tối đa 100.000 đồng.
 • WTCHT6 giảm 20%, tối đa 99.000 đồng.

Tiêu dùng ( Bách hoá, mẹ bé, Mỹ phẩm , giặt giũ, thú cưng)

 • FMCG0606 giảm 8% tối đa 80.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • FMCGSALE06 giảm 5% tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • FMCG06 giảm 100.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.

Tiêu dùng chọn lọc

 • FMCGFS5 giảm 5%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • FMCGHB giảm 8%, tđ 60.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • FMCGMEBE giảm 8%, tđ 50.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.
 • FMCGHC giảm 8%, tđ 30.000 đồng đơn từ 199.000 đồng.
 • FMCGBH giảm 8%, tđ 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • FMCGPET giảm 8%, tđ 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.

SKS

 • COS0606 giảm 8% tối đa 50.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • COSHOT06 giảm 10% tối đa 50.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.
 • COSMALL66 giảm 10% tối đa 60.000 đồng đơn từ 249.000 đồng.
 • COSHIT06 giảm 12%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 235.000 đồng.
 • COSMUMT6 giảm 10%, tối đa 60.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.

Mẹ bé

 • MKBCSALE1 giảm 8% tối đa 70.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • MKBCSALE2 giảm tối đa 100.000 đồng đơn từ 1,3 triệu đồng.
 • MKBCSALESOC giảm 10% tối đa 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • MKBCTHANG6 hoàn 5% tối đa 40.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.

Giặt xả

 • HC0606 giảm 8% tối đa 50.000 đồng đơn từ 199.000 đồng.
 • HCSALE06 giảm 5% tối đa 150.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.

Bách hóa

 • GRO0606 giảm 8% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • GROMSPS06 giảm 8% tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • GROT6 hoàn 8% tối đa 70.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Pet

 • PET0606 giảm 8% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • PETMSPS06 giảm 8% tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • PETT6 hoàn 8% tối đa 70.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Đời sống( Nhà cửa đời sống, ô tô, xe máy, sách, đồ chơi)

 • LIFENUADEM hoàn 15%, tối đa 150.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • LIFECHILD giảm 15%,tối đa 100.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

NCĐS

 • HLSALE66 giảm 15% tối đa 100.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • HLNHA66 giảm 8% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • HLXU06 hoàn 20.000 đồng.

Ô tô xe máy

 • AU0606 giảm 10% tối đa 100.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • AU0106 hoàn 15% tối đa 25.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Đồ chơi

 • TOY6UP giảm 15%, tối đa 10.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • TOYCB6 giảm 15.000 đồng.
 • TOYXU6 hoàn 20.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • TOYJUNE giảm 10%, tối đa 15.000 đồng

Nhà sách

 • BM0606 giảm 8%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • BM06SALE hoàn 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Nạp thẻ dịch vụ

 • AP0606 giảm 5.000 đồng đơn từ 15.000 đồng.
 • VSSMART66 giảm 20%, tối đa 50.000 đồng.

Sinh nhật Mum Club

 • MKBMEXCB56 hoàn 10%,  tối đa 80.000 đồng đơn từ 599.000 đồng.
 • MKBMEXOFF56 hoàn 10%,  tối đa 80.000 đồng đơn từ 599.000 đồng.
 • MPVC lên tới 70.000 đồng đơn từ 899.000 đồng.
 • Săn deal 1.000 đồng, voucher các khung giờ:

Hàng quốc tế

 • CBJUN6 giảm 15%,  tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBEL06 giảm 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Từ ACD

 • COSACD0606 giảm 30.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • Lưu voucher lên tới 100.000 đồng từ ACD.
 • Deal 0đ, quà tặng kèm cho các đơn hàng.
 • Săn voucher các khung giờ.
Mã giảm giá Tiki
 • Giảm 20.000 đồng cho hầu hết các sản phẩm: NOWFRESH
 • Giảm 10% áp dụng cho các sản phẩm Đồ chơi - Mẹ Bé, Tiêu dùng - Thực phẩm, Làm đẹp - Sức khỏe thuộc Tiki Trading: TIKICGSWT5
 • Deal Hot áp dụng khi tải Ví MoMo và nhập mã: TIKIMOMO1000
 • Giảm 50.000 đồng cho các sản phẩm sách thuộc danh mục sách văp phòng: VPP50
 • Giảm 20% cho các sản phẩm sách Tiếng Việt: BKWOW20
 • Giảm 30.000 đồng cho sách Ngoại Văn do Nhà Sách Fahasa phân phối: T5FHSQV30
 • Giảm 5% cho các sản phẩm sách ngoại văn: T5FHSNV20
 • Giảm 45.000 đồng cho Mỹ Phẩm, Đồng Hồ, Thực Phẩm Chức Năng và Sách Tiếng Anh: INTER45
 • Voucher 30.000 đồng cho Mỹ Phẩm, Đồng Hồ, Thực Phẩm Chức Năng và Sách Tiếng Anh: INTER30

Mã giảm giá Lazada

 • Fresship 11k: Các sản phẩm trong chương trình Thứ 4 Vui Vẻ
 • Giảm 30.000 đồng cho áp dụng hầu hết sản phẩm trên Lazada App: LAZBTW30K
 • Giảm 20.000 đồng cho toàn sàn Lazada trên App: LAZ20KCODET5
 • Giảm 50.000 đồng hóa đơn từ 599.000 đồng cho toàn sàn Lazada trên App: LAZ50KMVD
 • Giảm 30.000 đồng hóa đơn từ 299.000 đồng cho toàn sàn Lazada trên App: LAZBTW30K
 • Giảm 20.000 đồng hóa đơn từ 199.000 đồng cho toàn sàn Lazada trên App: LAZ20KCODET5

PHƯỢNG LÊ