số ca nhiễm COVID-19 hôm nay - các bài viết về số ca nhiễm COVID-19 hôm nay, tin tức số ca nhiễm COVID-19 hôm nay
Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong ngày 16/2

Số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng trong ngày 16/2

Theo Bộ Y tế, ngày 16/2 Việt Nam có 34.737 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca nhập cảnh. Hà Nội có số ca...
Lần đầu số mắc COVID-19 mới ở Việt Nam tăng lên đến 31.814 ca

Lần đầu số mắc COVID-19 mới ở Việt Nam tăng lên đến 31.814 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 15/2 Việt Nam có 31.814 ca mắc COVID-19, trong đó 27 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Số ca COVID-19 tiếp tục tăng cao trong ngày 10/2

Số ca COVID-19 tiếp tục tăng cao trong ngày 10/2

Theo Bộ Y tế, ngày 10/2 Việt Nam có thêm 26.032 ca COVID-19, trong đó 9 ca nhập cảnh. Hà Nội cao nhất...
Số ca COVID-19 tiếp tục tăng cao trong ngày 10/2

Số ca COVID-19 tiếp tục tăng cao trong ngày 10/2

Theo Bộ Y tế, ngày 10/2 Việt Nam có thêm 26.032 ca COVID-19, trong đó 9 ca nhập cảnh. Hà Nội cao nhất...
Việt Nam có tổng cộng 166 ca nhiễm biến thể Omicron

Việt Nam có tổng cộng 166 ca nhiễm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế ngày 28/1, Việt Nam có 14.929 ca mắc COVID-19, trong đó 37 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Số ca dương tính COVID-19 ở TP.HCM dưới 100 trong ngày 25/1

Số ca dương tính COVID-19 ở TP.HCM dưới 100 trong ngày 25/1

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 15.743 ca mắc mới, trong đó có 44 ca nhập cảnh. Hà Nội 2.956 ca, Đà Nẵng...
Cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1, có hơn 12.000 ca cộng đồng

Cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1, có hơn 12.000 ca cộng đồng

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 16.838 ca mắc COVID-19, trong đó 75 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều nhất 2.935...
Thêm 16.378 ca mắc COVID-19 ngày 15/1, số ca tử vong giảm mạnh

Thêm 16.378 ca mắc COVID-19 ngày 15/1, số ca tử vong giảm mạnh

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 16.378 ca mắc COVID-19 ngày 15/1. Hà Nội có số ca nhiễm nhiều nhất 2.810...
Thêm 16.040 ca nhiễm mới trong ngày 14/1, số tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

Thêm 16.040 ca nhiễm mới trong ngày 14/1, số tử vong ở TP.HCM tiếp tục giảm

Theo Bộ Y tế, ngày 14/1 Việt Nam có 16.040 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca nhập cảnh. Hà Nội có số ca...
Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 11/1

Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 11/1

Theo Bộ Y tế, ngày 11/1 Việt Nam ghi nhận 16.019 ca mắc COVID-19, trong đó 16 ca nhập cảnh. Hà Nội...
Thêm 14.818 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/1, Hà Nội chiếm 2.830 ca

Thêm 14.818 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/1, Hà Nội chiếm 2.830 ca

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có 14.818 ca mắc COVID-19, trong đó 35 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều nhất...
Thêm 16.515 ca mắc COVID-19 trong ngày 31/12

Thêm 16.515 ca mắc COVID-19 trong ngày 31/12

Theo Bộ Y tế, ngày 31/12 Việt Nam có 16.515 ca mắc COVID-19, trong đó 39 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Thêm 14.440 ca dương tính COVID-19 trong ngày 28/12, trong đó có 1 ca nhiễm biến thể Omicron

Thêm 14.440 ca dương tính COVID-19 trong ngày 28/12, trong đó có 1 ca nhiễm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế, ngày 28/12 Việt Nam có 14.440 ca COVID-19, trong đó 19 ca nhập cảnh. Hà Nội dẫn đầu...
Cả nước 14.872 ca nhiễm mới trong ngày 27/12, Hà Nội gần 2.000 ca, TP.HCM 560 ca

Cả nước 14.872 ca nhiễm mới trong ngày 27/12, Hà Nội gần 2.000 ca, TP.HCM 560 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 27/12 Việt Nam có 14.872 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh. Hà Nội nhiều...
Thêm 15.586 ca dương tính COVID-19 trong ngày 25/12, Hà Nội nhiều nhất nước

Thêm 15.586 ca dương tính COVID-19 trong ngày 25/12, Hà Nội nhiều nhất nước

Theo Bộ Y tế, ngày 25/12 Việt Nam có 15.586 ca mắc COVID-19, trong đó 27 ca nhập cảnh. Hà Nội có số...
Thêm 16.157 ca mắc COVID-19 trong ngày 24/12, lần đầu tiên Hà Nội vượt 1.830 ca

Thêm 16.157 ca mắc COVID-19 trong ngày 24/12, lần đầu tiên Hà Nội vượt 1.830 ca

Theo Bộ Y tế, trong ngày 24/12, Việt Nam có 16.157 ca mắc COVID-19, trong đó 15 ca nhập cảnh. Hà Nội...
Thêm 15.895 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/12, Hà Nội lên đến 1.244 ca

Thêm 15.895 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/12, Hà Nội lên đến 1.244 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 18/12, Việt Nam có 15.895 ca mắc COVID-19. Cà Mau có số ca nhiễm cao nhất 1.341 ca,...
Thêm 15.220 ca COVID-19 trong ngày 14/12, Cà Mau nhiều nhất hơn 1.000 ca

Thêm 15.220 ca COVID-19 trong ngày 14/12, Cà Mau nhiều nhất hơn 1.000 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 14/12 cả nước có 15.220 ca mắc, trong đó 17 ca nhập cảnh. Số ca nhiễm nhiều...
Cả nước có thêm 15.377 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/12, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca nhiễm

Cả nước có thêm 15.377 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/12, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca nhiễm

Theo Bộ Y tế, ngày 13/12 Việt Nam có thêm 15.377 ca mắc COVID-19 trong đó 28 ca nhập cảnh. Hà Nội có...
Có thêm 16.141 ca dương tính COVID-19 trong ngày 11/12

Có thêm 16.141 ca dương tính COVID-19 trong ngày 11/12

Theo Bộ Y tế, ngày 11/12, Việt Nam có thêm 16.141 ca mắc COVID-19, trong đó 37 ca nhập cảnh. TP.HCM...
Việt Nam ghi nhận thêm 14.819 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/12

Việt Nam ghi nhận thêm 14.819 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/12

Theo Bộ Y tế, ngày 10/12 Việt Nam có thêm 14.819 ca mắc COVID-19, trong đó 20 ca nhập cảnh. TP.HCM có...
Thêm 13.840 ca mắc COVID-19 trong ngày 7/12

Thêm 13.840 ca mắc COVID-19 trong ngày 7/12

Theo Bộ Y tế, ngày 7/12 Việt Nam có 13.840 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh. TP.HCM cao nhất 965...
Thêm 14.591 ca COVID-19 mới trong ngày 6/12, Cần Thơ dẫn đầu cả nước số ca nhiễm

Thêm 14.591 ca COVID-19 mới trong ngày 6/12, Cần Thơ dẫn đầu cả nước số ca nhiễm

Theo Bộ Y tế, ngày 6/12 Việt Nam ghi nhận 14.591 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 33 ca nhập cảnh. Cần...
 Ghi nhận gần 14.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 4/12, tăng 332 ca so với hôm qua

Ghi nhận gần 14.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 4/12, tăng 332 ca so với hôm qua

Bộ Y tế ngày 4/12, Việt Nam có thêm 13.998 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn là...
Thêm 13.670 ca COVID-19 ngày 3/12, Hà Nội có số ca nhiễm cao thứ 3 cả nước

Thêm 13.670 ca COVID-19 ngày 3/12, Hà Nội có số ca nhiễm cao thứ 3 cả nước

Theo Bộ Y tế, này 3/12 Việt Nam có thêm 13.670 ca mắc COVID-19, trong đó 9 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn là...
Có thêm 13.972 ca mắc COVD-19 trong ngày 30/11

Có thêm 13.972 ca mắc COVD-19 trong ngày 30/11

Theo Bộ Y tế, ngày 30/11, Việt Nam có thêm 13.972 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn...
Thêm 13.770 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/11, trong đó có 7.601 ca cộng đồng

Thêm 13.770 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/11, trong đó có 7.601 ca cộng đồng

Theo Bộ Y tế, ngày 29/11 Việt Nam có thêm 13.770 ca mắc COVID-19. TP.HCM vẫn là nơi có số ca nhiễm cao...
Thêm 13.109 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 26/11, tăng hơn 665 ca

Thêm 13.109 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 26/11, tăng hơn 665 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 26/11 Việt Nam có thêm 13.109 ca mắc COVID-19 trong đó 15 ca nhập cảnh. TP.HCM vẫn...
Thêm 11.132 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 23/11, TP.HCM giảm 343 ca

Thêm 11.132 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 23/11, TP.HCM giảm 343 ca

Theo Bộ Y tế, ngày 23/11 Việt Nam có thêm 11.132 ca mắc COVID-19. TP.HCM vẫn là địa phương có số ca...