Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, thời gian qua, các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng đã xác định, thiết lập khu vực hạn chế của đơn vị mình trong Chương trình an ninh hàng không, Quy chế an ninh hàng không trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, công tác quản lý, kiểm soát của các đơn vị đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế của các tổ chức, cá nhân khác (không bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng ghi âm, ghi hìnhphục vụ công vụ theo chức trách, thẩm quyền được giao) có nơi, có lúc chưa thật sự được chú trọng.

Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay- Ảnh 1.

Để tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị có Chương trình an ninh hàng không, Quy chế an ninh hàng không khẩn trương thực hiện nghiêm túc, triệt để quản lý, kiểm soát của các đơn vị đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi ghi âm, ghi hình không đúng quy định pháp luật trong khu vực hạn chế do đơn vị quản lý.

Việc thiết lập khu vực hạn chế và việc ghi âm, ghi hình tại khu vực hạn chế đã được quy định tại các Điều 31 và Điều 32 của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo Điều 32 Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT, việc ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế quy định tại khoản 1 Điều 31 Thông tư này (Điều 31 về Thiết lập khu vực hạn chế) hoặc tại các điểm kiểm tra an ninh hàng không hoặc trong nơi làm việc của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không phải được đơn vị chủ quản cho phép bằng văn bản.

Quy định này trừ các trường hợp sau đây: việc ghi âm, ghi hình thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước thực hiện theo các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; ghi âm, ghi hình tại phòng chờ lên tàu bay, chờ lấy hành lý mà không phải điểm kiểm tra an ninh hàng không; cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không ghi âm, ghi hình phục vụ công vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

(Nguồn: TTXVN)

P.V (tổng hợp)