thiếu niên khuyết tật - các bài viết về thiếu niên khuyết tật, tin tức thiếu niên khuyết tật
Nghiên cứu toàn cầu cho thấy gần một phần ba trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật bị lạm dụng

Nghiên cứu toàn cầu cho thấy gần một phần ba trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật bị lạm dụng

Nghiên cứu phân tích được tiến hành trong ba thập kỷ với hơn 16 triệu thanh niên từ 25 quốc...