thông tin COVID-19 - các bài viết về thông tin COVID-19, tin tức thông tin COVID-19
Thêm 13.698 ca dương tính COVID-19 trong ngày 2/12, TP.HCM có 1.738 ca

Thêm 13.698 ca dương tính COVID-19 trong ngày 2/12, TP.HCM có 1.738 ca

Bản tin tối 2/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 13.698 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 14.508 ca dương tính COVID-19 trong ngày 1/12, TP.HCM có 1.675 ca

Thêm 14.508 ca dương tính COVID-19 trong ngày 1/12, TP.HCM có 1.675 ca

Bản tin tối 1/12 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 14.508 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 12.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/11, TP.HCM có 1.454 ca

Thêm 12.936 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/11, TP.HCM có 1.454 ca

Bản tin tối 28/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 12.936 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 12.450 ca mắc COVID-19 trong ngày 25/11, TP.HCM có 1.582 ca

Thêm 12.450 ca mắc COVID-19 trong ngày 25/11, TP.HCM có 1.582 ca

Bản tin tối 25/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 12.450 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 11.811 ca mắc COVID-19 trong ngày 24/11, TP.HCM có 1.666 ca

Thêm 11.811 ca mắc COVID-19 trong ngày 24/11, TP.HCM có 1.666 ca

Bản tin tối 24/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 11.811 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 10.223 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/11, TP.HCM có 1.609 ca

Thêm 10.223 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/11, TP.HCM có 1.609 ca

Bản tin tối 18/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 10.223 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 9.849 ca mắc COVID-19 trong ngày 17/11, TP.HCM có 1.337 ca

Thêm 9.849 ca mắc COVID-19 trong ngày 17/11, TP.HCM có 1.337 ca

Bản tin tối 17/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 9.849 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 8.497 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/11, TP.HCM có 1.240 ca

Thêm 8.497 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/11, TP.HCM có 1.240 ca

Bản tin tối 13/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 8.497 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 8.162 ca mắc COVID-19 trong ngày 11/11, TP.HCM có 1.185 ca

Thêm 8.162 ca mắc COVID-19 trong ngày 11/11, TP.HCM có 1.185 ca

Bản tin tối 11/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 8.162 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 7.930 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/11, TP.HCM có 1.414 ca

Thêm 7.930 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/11, TP.HCM có 1.414 ca

Bản tin tối 10/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 7.930 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 6.580 ca mắc COVID-19 trong ngày 4/11, TP.HCM có 981 ca

Thêm 6.580 ca mắc COVID-19 trong ngày 4/11, TP.HCM có 981 ca

Bản tin tối 4/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 6.580 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là 981....
Thêm 6.192 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/11, TP.HCM có 985 ca

Thêm 6.192 ca mắc COVID-19 trong ngày 3/11, TP.HCM có 985 ca

Bản tin tối 3/11 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 6.192 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là 985....
Thêm 5.519 ca COVID-19 trong ngày 31/10, tăng 280 F0 so với hôm qua

Thêm 5.519 ca COVID-19 trong ngày 31/10, tăng 280 F0 so với hôm qua

Tối 31/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.519 ca nhiễm mới với 15 ca...
Thêm 4.892 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/10, TP.HCM có 1.069 ca

Thêm 4.892 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/10, TP.HCM có 1.069 ca

Bản tin tối 28/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 4.892 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 4.411 ca mắc COVID-19 trong ngày 27/10, TP.HCM 1.140 ca

Thêm 4.411 ca mắc COVID-19 trong ngày 27/10, TP.HCM 1.140 ca

Bản tin tối 27/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 4.411 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Thêm 3.636 ca mắc COVID-19 trong ngày 21/10, TP.HCM 1.255 ca

Thêm 3.636 ca mắc COVID-19 trong ngày 21/10, TP.HCM 1.255 ca

Bản tin tối 21/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 3.636 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Cả nước 3.646 ca mắc COVID-19 trong ngày 20/10, TP.HCM 1.347 ca

Cả nước 3.646 ca mắc COVID-19 trong ngày 20/10, TP.HCM 1.347 ca

Bản tin tối 20/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 3.646 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
3.092 ca mắc COVID-19 trong ngày 14/10, TP.HCM 909 ca

3.092 ca mắc COVID-19 trong ngày 14/10, TP.HCM 909 ca

Bản tin tối 14/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 3.092 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là 909...
Thêm 3.619 người nhiễm COVID-19 trong ngày 11/10, có 2.549 ca khỏi bệnh

Thêm 3.619 người nhiễm COVID-19 trong ngày 11/10, có 2.549 ca khỏi bệnh

Bản tin tối 11/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 3.619 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM là...
Có 3.528 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/10, 21.398 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Có 3.528 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/10, 21.398 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Bản tin về tình hình dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết: Từ 17h ngày 9/10 đến 17h ngày 10/10, cả...
Thêm 4.150 người nhiễm COVID-19 trong ngày 7/10, có 1.402 ca khỏi bệnh

Thêm 4.150 người nhiễm COVID-19 trong ngày 7/10, có 1.402 ca khỏi bệnh

Bản tin tối 7/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 4.150 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn là...
Thêm 4.363 người nhiễm COVID-19 trong ngày 6/10, có 10.033 ca khỏi bệnh

Thêm 4.363 người nhiễm COVID-19 trong ngày 6/10, có 10.033 ca khỏi bệnh

Bản tin tối 6/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 4.363 ca mắc COVID-19. TP.HCM nhiều bệnh...
Thêm 6.957 người nhiễm COVID-19 trong ngày 1/10, số ca khỏi bệnh lập kỷ lục mới với 27.520 người

Thêm 6.957 người nhiễm COVID-19 trong ngày 1/10, số ca khỏi bệnh lập kỷ lục mới với 27.520 người

Bản tin tối 1/10 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 6.957 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân...
Thêm 4.589 người nhiễm COVID-19 trong ngày 28/9, Bình Dương chiếm hơn 50%

Thêm 4.589 người nhiễm COVID-19 trong ngày 28/9, Bình Dương chiếm hơn 50%

Bản tin tối 28/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 4.589 ca mắc COVID-19, Bình Dương nhiều...
Thêm 10.011 ca COVID-19 trong ngày 26/9, riêng TP HCM đã 5.121 ca

Thêm 10.011 ca COVID-19 trong ngày 26/9, riêng TP HCM đã 5.121 ca

Tối 26/9, Bộ Y tế công bố 10.011 ca mắc COVID-19 trong nước (tăng 329 ca so với ngày trước đó)...
Thêm 9.472 người nhiễm COVID-19 trong ngày 23/9, giảm 2.060 ca so với hôm qua

Thêm 9.472 người nhiễm COVID-19 trong ngày 23/9, giảm 2.060 ca so với hôm qua

Bản tin tối 23/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 9.472 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều...
Thêm 11.527 người nhiễm COVID-19 trong ngày 22/9, TP.HCM giảm hơn 1.000 ca

Thêm 11.527 người nhiễm COVID-19 trong ngày 22/9, TP.HCM giảm hơn 1.000 ca

Bản tin tối 22/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 11.527 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM và...
Thêm 10.489 người nhiễm COVID-19 trong ngày 16/9, 10.901 bệnh nhân xuất viện

Thêm 10.489 người nhiễm COVID-19 trong ngày 16/9, 10.901 bệnh nhân xuất viện

Bản tin tối 16/9 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước có thêm 10.489 ca mắc COVID-19, riêng...
Thêm 10.585 người nhiễm COVID-19 trong ngày 15/9, hơn 14.189 bệnh nhân xuất viện

Thêm 10.585 người nhiễm COVID-19 trong ngày 15/9, hơn 14.189 bệnh nhân xuất viện

Bản tin tối 15/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 10.585 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM có...
Not found block 'box_nb_71_cate'