tiêm phòng mũi 3 - các bài viết về tiêm phòng mũi 3, tin tức tiêm phòng mũi 3
Việt Nam đã tiêm hơn 2 triệu mũi 3 vaccine Covid-19

Việt Nam đã tiêm hơn 2 triệu mũi 3 vaccine Covid-19

Việt Nam đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi tăng cường vaccine Covid-19 cho người dân.