tổ chức UNICEF - các bài viết về tổ chức UNICEF, tin tức tổ chức UNICEF
UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ

UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ

UNICEF ngày 25/5 đặt ra câu hỏi: “Bao nhiêu trẻ em nữa sẽ phải bỏ mạng trước khi các lãnh...