Top 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam năm 2020

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Mỹ là các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam trong năm 2020.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu uớc tính tháng 12/2020 đạt 27,5 tỷ USD, tăng 11,4% so với tháng trước và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý IV/2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 76,4 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,7% so với quý III năm nay.

Tính chung năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6% so với năm 2019. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 93,6 tỷ USD, giảm mạnh 10% trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13%, đạt 168,8 tỷ USD.

Trong năm 2020, Việt Nam có 35 mặt hàng nhập khẩu với kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 89,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó 4 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 49,4%.

Về cơ cấu nhập khẩu hàng hóa năm 2020, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 245,6 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm trước và chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 16,8 tỷ USD, giảm 3,8% và chiếm 6,4%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 83,9 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm trước.

Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu năm 2020 đạt 46,3 tỷ USD, giảm 1,5%. Thị trường ASEAN đứng thứ 3 với 30 tỷ USD, giảm gần 7%.

Tiếp theo là Nhật Bản đạt 20,5 tỷ USD, tăng 5%.

Thị trường EU đạt 14,5 tỷ USD, tăng 3,5%; Mỹ đạt 13,7 tỷ USD, giảm gần 5%.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương