Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - các bài viết về Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tin tức Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
Công bố khối tài liệu lưu trữ quý về chiến thắng Điện Biên Phủ

Công bố khối tài liệu lưu trữ quý về chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 5/4, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức buổi thông báo về khối tài liệu lưu trữ liên...
Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Mỗi kỷ vật một câu chuyện ký ức

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Mỗi kỷ vật một câu chuyện ký ức

Gần 200 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được trưng bày tại triển lãm “Kỷ vật thời thanh...