Vietcombank nợ xấu gia tăng, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 60%

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chất lượng cho vay của hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng lớn, hoạt động của Vietcombank cũng không phải ngoại lệ. Nợ xấu nhà băng này sau 9 tháng đầu năm đã tăng đáng kể.

Tính đến cuối tháng 9, quy mô nợ xấu của Vietcombank đạt 10.900 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 60% tổng nợ xấu, đồng thời cũng tăng 45%. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng hơn gấp đôi lên 800 tỷ, còn nợ nghi ngờ tăng đột biến gấp 14 lần lên gần 3.122 tỷ đồng. Những con số này kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ mức 0,62% hồi đầu năm lên 1,16% tính tới cuối quý III.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Vietcombank vào khoảng 1,39 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11%, đạt 936.342 tỷ đồng. Riêng quý III, dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này cũng tăng 1,6%, cao gấp rưỡi mức tăng chung của toàn hệ thống cùng giai đoạn (gần 1%). Ở chiều huy động vốn, số dư tiền gửi khách hàng tại Vietcombank đến ngày 30/9 là gần 1,11 triệu tỷ đồng, cao hơn 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm 66% và tiền gửi không kỳ hạn chiếm 31%.

Tại hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh năm 2022, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) chưa công bố kết quả kinh doanh cụ thể của năm trước, chỉ cho biết dư nợ tín dụng cuối năm 2021 đạt 963.670 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ước tính của giới phân tích, nhiều khả năng nhà băng này đã tăng trưởng âm trong quý cuối năm. Theo báo cáo của Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research), dựa trên dự phóng tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng tiền gửi dự kiến đạt 15% và 9%, ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV của Vietcombank chỉ đạt khoảng 6.600 - 6.800 tỷ đồng, giảm 3 - 5% so với cùng kỳ.

Trong quý III/2021 trước đó, Vietcombank ghi nhận hơn 13.250 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động cho vay tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng với thu nhập lãi thuần đạt 10.428 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Ngược lại, tiền thu từ hoạt động dịch vụ và thu từ hoạt động khác đều lần lượt giảm 10% và 16% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Vietcombank lãi trước thuế 5.738 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng 15% so với cùng kỳ, bất chấp việc nhà băng này phải chi hơn 2.500 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, cao hơn gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng từ đầu năm 2021, Vietcombank ghi nhận hơn 41.800 tỷ đồng doanh thu và 19.311 tỷ đồng lãi trước thuế, đều tăng 21% so với cùng kỳ. Như vậy, dựa trên dự phóng của SSI Research, lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của nhà băng này có thể đạt khoảng 25.911 - 26.111 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh chững lại cùng với nợ xấu tăng cao diễn ra trong bối cảnh nhà băng này mới có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Cuối tháng 8, Hội đồng quản trị Vietcombank đã bầu ông Phạm Quang Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng. Trước đó, đầu tháng 7, Chủ tịch Vietcombank là ông Nghiêm Xuân Thành được giao giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Ông Phạm Quang Dũng bắt đầu làm việc tại Vietcombank từ tháng 8/1994, trải qua nhiều vị trí tại phòng đầu tư và bảo lãnh, phòng quan hệ quốc tế, công ty cho thuê tài chính. Ông đảm nhận nhiều quản lý quan trọng tại Vietcombank như: Phó Chánh Văn phòng, Phó giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hong Kong, Trưởng phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý, Phó tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc. Trước khi được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Quang Dũng là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vietcombank từ 11/2014.

Tổng Hợp