Vinamilk vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020

Trong cuộc họp ĐHCĐ 2020, Vinamilk đã báo cáo với các nhà đầu tư và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước tính quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 26/6/2020, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức ĐHCĐ năm 2020 theo hình thức trực tuyến, với các nội dung quan trọng được thống nhất như sau:

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất: Công ty đặt mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 59.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 10.690 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 5,7% và 1% so với cùng kỳ.

Vinamilk vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020

Cổ tức đợt cuối (đợt 3) của năm tài chính 2019 là 1.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng cổ tức trên của năm tài chính 2019 là 7.836 tỷ đồng, tương ứng 4.500 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ cổ tức đạt 74% lợi nhuận sau thuế. Mức cổ tức này thể hiện cam kết của công ty trong việc duy trì chính sách cổ tức cao bằng tiền mặt.

Duy trì chính sách cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho năm tài chính 2020, và thông qua tạm ứng cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu cho đợt 1/2020 (ngày chốt danh sách dự kiến 30/9/2020) và 1.000 đồng/cổ phiếu cho đợt 2/2020 (ngày chốt danh sách dự kiến 31/12/2020).

Đồng thời, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối với tỷ lệ 5:1. Việc này sẽ giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đồng thời giúp Công ty tăng vốn điều lệ. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng là Quý 4/2020.

Qua đó, đại hội nhất trí bầu Thành viên HĐQT mới là Bà Nguyễn Thị Thắm, đại diện SCIC để thay cho Ông Nguyễn Chí Thành, cựu đại diện SCIC, từ nhiệm vào tháng 4/2019.

Vinamilk vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020

Như vậy, HĐQT của Vinamilk nhiệm kỳ 2017 - 2021 đang bao gồm các thành viên sau: Bà Lê Thị Băng Tâm, chủ tịch HĐQT; Bà Mai Kiều Liên, thành viên HĐQT kiêm TGĐ; Ông Alain Xavier Cany, thành viên HĐQT; Bà Đặng Thị Thu Hà, thành viên HĐQT; Ông Đỗ Lê Hùng, thành viên HĐQT; Ông Lê Thành Liêm, thành viên HĐQT kiêm GĐĐH Tài chính. Ông Lee Meng Tat, thành viên HĐQT; Ông Michael Chye Hin Fah, thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Bá Dương, thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Thắm, thành viên HĐQT.

Trong chương trình Đại hội cổ đông 2020, Vinamilk đã trao đổi với các nhà đầu tư và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước tính Quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Đối với số liệu của công ty mẹ, doanh thu nội địa và xuất khẩu ước thực hiện quý 2/2020 tăng trưởng lần lượt 12% và 26% so với quý 1/2020.

Đối với số liệu hợp nhất, doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước thực hiện lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng lần lượt 7% và 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Vinamilk vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020

Trong bối cảnh giãn cách xã hội và các hoạt động giao thương quốc tế bị ngắt quãng vì COVID-19, Vinamilk vẫn ghi nhận nhiều thông tin tích cực về hoạt động xuất khẩu và tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của các đơn vị thành viên, chi nhánh ở nước ngoài trong điều kiện dịch bệnh diễn ra trên toàn thế giới.

Về mảng hoạt động phát triển cộng đồng, trong năm 2019, chương trình Sữa học đường do Vinamilk thực hiện đã triển khai mới trên 10 tỉnh, thành phố, nâng tổng số tỉnh thành mà Vinamilk cung cấp sữa trong năm 2019 lên 20 tỉnh thành.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Vinamilk đã triển khai thêm được đề án Sữa học đường tỉnh Quảng Nam, Trà Vinh và tiếp tục phát triển các đề án mới trên cả nước.

Ngoài ra, trong giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19, Vinamilk cũng đã ủng hộ gần 30 tỷ đồng cho Chính phủ và cộng đồng trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Trong đó, Vinamilk đã trao tặng 1,7 triệu ly sữa tương đương 12,5 tỷ đồng thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chịu tác động bởi COVID-19.

PHƯỢNG LÊ