3.116 cán bộ tham gia nghiên cứu nhưng chỉ có 1 công trình khoa học quốc tế

Báo cáo tình hình nghiên cứu khoa học 2019 đã nêu rõ số lượng cán bộ và số tiền đầu tư cũng như kết quả còn hạn chế.

Báo cáo gần đây cho thấy, trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã chi 141 tỉ đồng cho sự nghiệp khoa học với 3116 cán bộ, trong đó có 18 phó giáo sư, 149 tiến sĩ, 1067 thạc sĩ. Tuy nhiên, cả năm 2019, kết quả chỉ có 19 công trình trong nước và 1 công trình khoa học quốc tế được công bố.

Cụ thể, trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đầu tư ngân sách Nhà nước cho Khoa học – công nghệ (KH – CN) là 141 tỉ đồng, chi cho sự nghiệp khoa học hơn 115 tỉ đồng, chi cho đầu tư phát triển KH-CN hơn 23 tỉ đồng, Trung ương hỗ trợ, bổ sung 1,9 tỉ đồng, đạt 0,47% trong tổng số ngân sách tỉnh.

  Danh sách cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Thanh Hóa.

Danh sách cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 3116 cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong đó có 18 phó giáo sư, 149 tiến sĩ, 1067 thạc sĩ. Như vậy có 1229 cán bộ nghiên cứu toàn thời gian, tăng 8% so với 2015 với 1131 cán bộ. Bên cạnh đó số công trình khoa học công bố trong nước năm 2019 là 19 công trình bao gồm 15 viết đăng tạp chí, 3 bài viết tham dự hội thảo, 1 bài giảng và 1 công trình khoa học công bố quốc tế.

  Sở Khoa học - Công Nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Sở Khoa học - Công Nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến một số khó khăn trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ KH-CN, dẫn đến việc làm chậm quá trình ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống. Nhiệm vụ của KH-CN cũng chưa có tính đột phá và lan tỏa, tiềm lực của cơ sở hạ tầng cũng chưa được đáp ứng, việc phát triển công nghệ, thiết bị tại các doanh nghiệp còn chậm, sản phẩm công nghệ và ứng dụng công nghệ còn ít, chưa có sản phẩm chủ lực mang tính quốc gia.

Theo báo cáo, số cán bộ nghiên cứu khoa học chỉ đạt 3,5 người/ vạn dân, thấp hơn mức trung bình của cả nước là 7,05 người/vạn dân. Số lượng các chuyên gia đầu ngành cũng như có trình độ cao trong các lĩnh vực còn thiếu nhiều. Năng lực và hiệu quả của KH-CN của các tổ chức còn thấp, thiếu các đơn vị KH-CN có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề lớn. 

Thanh Mai

Những hình ảnh đáng buồn ở Hà Nội và Sài Gòn trong đêm Giáng Sinh

Những hình ảnh đáng buồn ở Hà Nội và Sài Gòn trong đêm Giáng Sinh

Cố tình giẫm đạp lên vườn hoa trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, rác tràn ngập quanh hồ Hoàn Kiếm... là những hình ảnh đáng buồn trong đêm Noel 24/12