50 ngân hàng lớn của thế giới bị 'tố' cho các ngành phá hủy cân bằng sinh thái vay 2.600 tỷ USD

50 ngân hàng lớn trên thế giới đang cung cấp các khoản vay và dịch vụ bảo lãnh cho các ngành gây mất đa dạng sinh học.

Theo Portfolio.Earth, vào năm 2019, Amazon Watch đã hợp tác với Carbon Tracker (một tổ chức phi lợi nhuận) để tập trung nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tài chính thế giới đối với đa dạng sinh học.

Theo đó, tổng số tiền mà các ngân hàng cung cấp cho các ngành được xem là làm mất đa dạng sinh học lên đến 2.600 tỷ USD, trung bình khoảng 52 tỷ USD/ngân hàng.

Các ngân hàng lớn trong số này là những “gã khổng lồ” tài chính của Hoa Kỳ như Bank of America Corp ., Citigroup Inc. và JPMorgan Chase & Co., báo cáo cho biết.

“Không có ngân hàng nào đưa ra các chính sách toàn diện hoặc hệ thống đầy đủ để giám sát và đo lường tác động của các khoản vay của họ đối với đa dạng sinh học”, Portfolio.Earth cho biết.

JPMorgan Chase & Co. là một trong số nhiều ngân hàng đang cung cấp các khoản vay lên đến hàng chục tỷ USD cho các lĩnh vực gây mất đa dạng sinh học. 
JPMorgan Chase & Co. là một trong số nhiều ngân hàng đang cung cấp các khoản vay lên đến hàng chục tỷ USD cho các lĩnh vực gây mất đa dạng sinh học. 

Đa dạng sinh học của Trái Đất bao gồm mọi thứ từ vi sinh vật đến các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên hiện nay, đa dạng sinh học đang bị suy giảm nghiêm trọng và nhanh hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử nhân loại.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, mất đa dạng sinh học là kết quả từ các hoạt động của con người. Điển hình nhất là các hoạt động như không xử lý các chất thải gây ô nhiễm, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên… Những hành động này đang nhanh chóng trở thành một vấn đề đối với nền kinh tế.

Theo đó, mất da dạng sinh học được xếp hạng là một trong năm mối đe dọa hàng đầu, mà nhân loại phải đối mặt trong thập kỷ tới.

Portfolio.Earth cho biết, phần lớn các ngân hàng đều tránh liên quan đến vấn đề đa dạng sinh học. Do đó, nhóm nghiên cứu đã kêu gọi các ngân hàng tiết lộ và giảm thiểu triệt để tác động của họ đối với thiên nhiên và chấm dứt việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch, nạn phá rừng và đánh bắt quá mức.

Nghiên cứu cũng cho biết, các nhà hoạch định chính sách cần phải viết lại các quy tắc tài chính để buộc các ngân hàng phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc cho vay của họ gây ra.

NHẬT SANG