ADB viện trợ 2,5 triệu USD cho người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phê duyệt khoản viện trợ 2,5 triệu USD để người dân miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries nêu rõ: “Chúng tôi đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã ứng phó nhanh chóng trước tình hình khẩn cấp do thiên tai. Khoản viện trợ không hoàn lại của ADB sẽ giúp tăng cường hành động ứng phó rộng rãi hơn của chính phủ (Việt Nam) để hỗ trợ kịp thời cho những người cần được hỗ trợ nhất, đặc biệt là những người vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế do đại dịch COVID-19 ”.  

Khoản viện trợ không hoàn lại này được tài trợ từ Quỹ Ứng phó thảm họa châu Á - Thái Bình Dương vốn ra đời để hỗ trợ cho các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

ADB đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển khác để hỗ trợ những nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Việt Nam nhằm khắc phục thảm họa thiên tai, bao gồm đánh giá tác động của thiên tai và nhu cầu hỗ trợ ở các tỉnh miền Trung. Sự hỗ trợ của ADB là nhằm mục tiêu bảo đảm rằng người dân sống trong các vùng bị thiên tai được tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội cơ bản, cũng như các nguồn lực để tái thiết đời sống và sinh kế.

Cùng với Kế hoạch ứng phó với lũ lụt của Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, ADB sẽ làm việc chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và phối hợp với các đối tác phát triển khác để cung cấp viện trợ nhân đạo theo cách thức giúp giảm thiểu nguy cơ về đại dịch COVID-10 cho người dân tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai ở miền Trung Việt Nam.

(Nguồn: TTXVN)

HOÀNG GIA