bầu Chủ tịch UBND TP.HCM - các bài viết về bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, tin tức bầu Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Với 87/89 phiếu thuận, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, vừa được...
Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Thành Phong vào ngày 24/8

Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM thay ông Nguyễn Thành Phong vào ngày 24/8

HĐND TP.HCM triệu tập các đại biểu họp kỳ thứ 2, trong đó có nội dung kiện toàn nhân sự UBND...