Bội thu từ chứng khoán, SeABank báo lãi trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng

Các mảng kinh doanh của SeABank trong năm 2022 đều có kết quả khả quan, giúp ngân hàng này mang về hơn 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với năm 202 và thực hiện 104% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) thu được 5.069 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, tăng 55% so với năm trước, nhờ tăng trưởng tất cả các mảng kinh doanh đi kèm với giảm chi phí dự phòng rủi ro.

Theo ngân hàng, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất của SeABank tăng chủ yếu đến từ việc chủ động và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh; mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Bội thu từ chứng khoán, SeABank báo lãi trước thuế hơn 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các mảng kinh doanh của SeABank trong năm đều có kết quả khả quan. Cụ thể, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng tăng 35%, đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối mang về lần lượt 1.367 tỷ và 224 tỷ đồng, tăng 19% và 50%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu thuần (CIR) liên tục được cải thiện, cụ thể: CIR riêng lẻ ở mức 34,20% so với mức 34,74% cùng kỳ năm trước; CIR hợp nhất ở mức 35,28% so với mức 35,95% cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hai mảng khác là chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi thuần tăng trưởng đột biến 290% và 103% so với năm trước. Cả năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng 37%, đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản đạt 231.423 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 2 lần (9.826 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 18% (41.462 tỷ đồng), trong khi cho vay TCTD khác giảm 51% (còn 3.605 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 21% (153.955 tỷ đồng)…

Về phía nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 5% so với đầu năm (115.547 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 25% (44.265 tỷ đồng), huy động từ phát hành giấy tờ có giá cho khách hàng tăng 13% (21.504 tỷ đồng)…

Tổng nợ xấu tính đến ngày 31/12/2022 của SeABank tăng 17% so với đầu năm, chiếm 2.460 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn có xu hướng tăng lên. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ, từ mức 1,65% đầu năm xuống còn 1,6%.

Quy mô tổng tài sản của SeABank tính đến cuối năm 2022 mở rộng 9% so với đầu năm, lên 231.423 tỷ đồng.

Trong năm 2022, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng và đang trong lộ trình tăng vốn lên 20.403 tỷ đồng thông qua chương trình ESOP cho hơn 2.500 cán bộ nhân viên.

(Tổng hợp)

AN LY