các loại cột điện - các bài viết về các loại cột điện, tin tức các loại cột điện
EVN yêu cầu tạm dừng sử dụng cột điện ly tâm sau khi có hơn 400 cột điện bị đổ gãy

EVN yêu cầu tạm dừng sử dụng cột điện ly tâm sau khi có hơn 400 cột điện bị đổ gãy

Công ty Điện lực TT-Huế giải thích, đây là cột đúc bê tông ly tâm dự ứng lực bảo đảm...