Câu đố hại não: Di chuyển một cốc để có được thứ tự này

Câu đố này có thể nâng cấp IQ của bạn. Hãy di chuyển một cốc để có được thứ tự này.
  Nếu chưa có đáp án, bạn có thể xem đáp án bằng cách click vào ảnh.
  Nếu chưa có đáp án, bạn có thể xem đáp án bằng cách click vào ảnh.

TÁM