Chìm tàu Felicity Ace - các bài viết về Chìm tàu Felicity Ace, tin tức Chìm tàu Felicity Ace
4.000 ô tô hạng sang chìm ở Đại Tây Dương

4.000 ô tô hạng sang chìm ở Đại Tây Dương

Tàu Felicity Ace đã bốc cháy vào tháng trước, phá hủy hàng ngàn xe hơi Porsche, Bentley, VW.