CPI của Việt Nam tăng 2,58% trong 8 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu Tổng cục Thống kê, bình quân 8 tháng năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64%.

Theo đó CPI tháng 8/2022 của Việt Nam chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị giảm 0,11%, khu vực nông thôn tăng 0,13%. So với tháng 12/2021, CPI tháng 8 tăng 3,6% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,89%.

Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64%. 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 2 nhóm hàng giảm giá. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 8/2022 tăng 1,05% so với tháng trước; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,27%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,18%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,26%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%; giá dịch vụ giáo dục tăng 1,51%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,43%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,2%; chỉ số giá USD tăng 0,18%.

Trong tháng 8/2022, chỉ số giá của 2 nhóm hàng giảm đã kìm đà tăng của CPI. Cụ thể, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 5,51% so với tháng trước; giá vàng giảm 0,9% so với tháng trước.

Tổng cục Thống kê chỉ ra một số nguyên nhân làm tăng CPI trong 8 tháng năm 2022 như giá xăng dầu được điều chỉnh 22 đợt, trong đó chỉ có 8 đợt giảm giá, khiến giá xăng A95 tăng 1.370 đồng/lít; xăng E5 tăng 1.170 đồng/lít và dầu diezen tăng 6.180 đồng/lít. Bình quân 8 tháng, giá xăng dầu trong nước tăng 45,33% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,63%.

Giá gas trong nước cũng biến động theo giá gas thế giới, với mức tăng 21,1% trong 8 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm CPI chung tăng 0,31%.

Dịch COVID-19 được kiểm soát, nhu cầu ăn ngoài nhà hàng tăng nên giá ăn uống ngoài gia đình bình quân 8 tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,35%.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở 8 tháng tăng 7,86% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tác động làm CPI chung tăng 0,16%.

Cùng với đó, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu làm cho giá gạo 8 tháng đầu năm 2022 tăng 1,15% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,03%. Giá các mặt hàng thực phẩm 8 tháng năm 2022 tăng 0,23% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI tăng 0,05%.

Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI, có một số nguyên nhân làm giảm CPI trong 8 tháng năm 2022 như giá dịch vụ giáo dục giảm 3,14% do một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương miễn giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, làm CPI chung giảm 0,17%. Giá bưu chính viễn thông giảm 0,46% so với cùng kỳ năm trước do giá điện thoại di động giảm.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, lạm phát cơ bản tháng 8/2022 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 8 tháng năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,58%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

HÀ MY