cuộc gọi video của Meet - các bài viết về cuộc gọi video của Meet, tin tức cuộc gọi video của Meet
Google Meet hỗ trợ tính năng loại bỏ tiếng ồn cho người dùng trả phí

Google Meet hỗ trợ tính năng loại bỏ tiếng ồn cho người dùng trả phí

Mặc dù đã chính thức được kích hoạt nhưng tính năng khử tiếng ồn hiện mới chỉ hỗ trợ...