Đại đức Thích Thanh toàn - các bài viết về Đại đức Thích Thanh toàn, tin tức Đại đức Thích Thanh toàn
Đề nghị bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất

Đề nghị bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất

HoREA đề nghị bỏ quy định cho phép tách thửa đối với từng loại đất, không để bị lợi...
Lý Nhã Kỳ phủ nhận quen biết nhà sư Thích Thanh Toàn

Lý Nhã Kỳ phủ nhận quen biết nhà sư Thích Thanh Toàn

Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô không hề quen biết hay có bất kỳ một quan hệ gì với Đại đức...