diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - các bài viết về diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tin tức diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Dàn máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc trình diễn trên bầu trời Điện Biên, người dân hào hứng dõi theo

Dàn máy bay trực thăng mang cờ Tổ quốc trình diễn trên bầu trời Điện Biên, người dân hào hứng dõi theo

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đội trực thăng...