Doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn kêu nhiều về thủ tục hành chính

Sáng 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng nói doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn kêu nhiều về thủ tục hành chính.

Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được trong năm 2021 có đóng góp quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong đó có hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho tốt hơn.

Ông Phạm Minh Chính cũng cho biết phiên họp này của Ban chỉ đạo sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa tại các bộ, ngành, địa phương, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; chỉ ra những mặt được, chưa được trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua; nguyên nhân của hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, công tác cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, mục tiêu và là động lực .

"Những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm, góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, nhanh chóng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Tôi có nhiều dịp gặp các doanh nghiệp trong và ngoài nước, họ vẫn còn kêu nhiều về thủ tục hành chính. Một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách hành chính là chống tham nhũng, tiêu cực, kể cả tham nhũng vặt", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm, cải cách hành chính còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, thách thức, nên phải tiếp tục thúc đẩy công tác này để mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Hợp