đội cảnh vệ - các bài viết về đội cảnh vệ, tin tức đội cảnh vệ
Đề xuất cảnh vệ cho Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Đề xuất cảnh vệ cho Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Bộ Công an cho rằng cần bổ sung thêm hai trường hợp cảnh vệ là Chánh án TAND Tối cao và Viện...