Giá xét nghiệm Covid-19 giảm gần một nửa

Nếu chi phí xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán, cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

Trong Thông tư hướng dẫn giá xét nghiệm nCoV, ban hành ngày 8/11, hiệu lực từ ngày 10/11, Bộ Y tế có quy định mới về giá xét nghiệm.

Giá dịch vụ xét nghiệm nCoV bao gồm: Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, trả kết quả xét nghiệm; Chi phí tiền lương; Chi phí sinh phẩm xét nghiệm theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giá xét nghiệm Covid-19 giảm gần một nửa

Nếu chi phí xét nghiệm cao hơn tổng mức được thanh toán, cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch thiếu vào nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

Do sinh phẩm hóa chất có dải giá rộng và biến động khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, chi phí test xét nghiệm thực hiện "thực thanh, thực chi" theo loại test đã sử dụng và theo kết quả đấu thầu. Tuy nhiên để quản lý giá, thông tư quy định mức tối đa dịch vụ xét nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm mà cơ sở y tế được thu và thanh toán.

Với test nhanh, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng/xét nghiệm.

Với xét nghiệm RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ cũng bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm. Mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/xét nghiệm. Trường hợp gộp mẫu, sinh phẩm xét nghiệm được chia đều theo số mẫu gộp.

Trước ngày 1/7, giá xét nghiệm Real-time PCR được Bộ Y tế quy định là 734.000 đồng/mẫu; test nhanh 238.000 đồng/mẫu. Với mức giá mới, chi phí test nhanh thấp hơn một nửa so với giá cũ.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý.

Thông tư áp dụng trong 3 trường hợp gồm: Thanh toán chi phí xét nghiệm nCoV theo quy định về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm nCoV tự chi trả; các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Không áp dụng đối với trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm nCoV tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả.

Bộ Y tế đánh giá thông tư về giá dịch vụ xét nghiệm nCoV cùng với dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế "sẽ điều chỉnh, quản lý tốt hơn về giá xét nghiệm nCoV, giúp tiết kiệm hơn cho cơ sở y tế cũng như người dân, đồng thời kiểm soát được chất lượng sinh phẩm xét nghiệm".

Thanh Mai

Giới trẻ Trung Quốc giúp ngành mỹ phẩm bùng nổ trong thời kỳ đại dịch

Giới trẻ Trung Quốc giúp ngành mỹ phẩm bùng nổ trong thời kỳ đại dịch

Thế hệ Trung Quốc nổi lên trên mạng xã hội xóa bỏ sự kỳ thị trong quá khứ đối với các thương hiệu nội địa.