giáo sư nghiên cứu - các bài viết về giáo sư nghiên cứu, tin tức giáo sư nghiên cứu
Chân dung nữ giáo sư Toán học thứ 3 của Việt Nam

Chân dung nữ giáo sư Toán học thứ 3 của Việt Nam

Nếu tính từ năm 1956, mốc lịch sử Việt Nam có đợt phong tặng GS đầu tiên, thì bà An là nữ GS...