Giấp phép lái xe được cấp 12 điểm/năm, bị trừ hết phải thi lại

Chính phủ thống nhất quy định về điểm của giấy phép lái xe (GPLX) là một biện pháp quản lý hành chính và sẽ có 12 điểm/năm, bị trừ hết điểm sẽ phải thi hát hạch lại.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 123/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 Chính phủ vừa ban hành có đề cập đến quy định về điểm của giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý hành chí.

Liên quan đến tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sửa đổi, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, do còn ý kiến khác nhau, nên Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến về vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX, theo 2 phương án:

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Phương án 2: Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp GPLX. Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án.

Mỗi GPLX sẽ có 12 điểm/năm. Ảnh minh họa.
Mỗi GPLX sẽ có 12 điểm/năm. Ảnh minh họa.

Về những vấn đề khác có ý kiến khác nhau, Chính phủ khẳng định việc cộng, trừ điểm trong GPLX chỉ là một biện pháp quản lý, chứ không phải là hình thức xử phạt hành chính theo hướng GPLX được cấp 12 điểm/1 năm.

Trường hợp trong 1 năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại GPLX, còn nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 1 năm mà không có vi phạm thì phải được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho GPLX hàng năm.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể các hành vi, nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng GPLX trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

Trước đó, đầu tháng 7, Bộ Công an đề xuất 17 nhóm hành vi vi phạm sẽ bị trừ điểm GPLX. Theo đó, mỗi GPLX sẽ có tổng điểm là 12. Điểm của GPLX sẽ bị trừ mỗi khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu bị trừ hết điểm thì GPLX sẽ không còn hiệu lực và phải thi sát hạch lại.

Có 10 hành vi và nhóm hành vi khi vi phạm tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng bằng lái ngay lập tức và 28 hành vi khi vi phạm, tài xế sẽ bị trừ điểm.

(Tổng hợp)

TRÚC BÌNH