"Hộ chiếu vaccine" điện tử của Việt Nam - các bài viết về "Hộ chiếu vaccine" điện tử của Việt Nam, tin tức "Hộ chiếu vaccine" điện tử của Việt Nam
Những điều cần biết về quy trình cấp 'Hộ chiếu vaccine'

Những điều cần biết về quy trình cấp 'Hộ chiếu vaccine'

Ngày 8/4, các cơ sở tiêm chủng bắt đầu thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19; từ...