Không tìm được nhà đầu tư cho dự án cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu, Bộ Giao thông Vận tải hủy thầu

Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự thầu.

Bộ GTVT vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần, thực hiện theo phương thức đối tác công-tư (PPP) thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông.

Theo đó, 3 dự án thành phần (gồm các đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo) đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Trong đó, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu; đoạn Nha Trang - Cam Lâm cũng có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ; đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. 

Đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) cũng có 1 nhà đầu tư dự thầu.

4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh minh hoạ.
4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh minh hoạ.

Riêng dự án thành phần đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)- Diễn Châu (Nghệ An), đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu, tức 12/10/2020 vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. 

Báo cáo Quốc hội về dự án thành phần có nhà đầu tư, Bộ GTVT cho biết, bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật. Nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật theo yêu cầu sẽ được tiếp tục mở, và đánh giá đề xuất tài chính thông qua phương pháp vốn góp nhà nước để đánh giá về tài chính - thương mại....

Nhà đầu tư có đề xuất giá trị vốn góp nhà nước thấp nhất và không vượt giá trị vốn góp tối đa của Nhà nước đã quy định trong hồ sơ mời thầu, sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu. Dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12/2020. 

Đối với dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, Bộ GTVT quyết định hủy thầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư.

Theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định, trong trường hợp việc đấu thầu các dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)- Diễn Châu (Nghệ An) có chiều dài gần 50km với tổng mức đầu tư khoảng 8.380 tỷ đồng.  Trong đó, dự kiến 2.550 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, còn lại là vốn huy động của nhà đầu tư.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam bao gồm 8 dự án thành phần: Mai Sơn - QL 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. 

Đây là là công trình quan trọng quốc gia, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017-2020. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 100.816 tỷ đồng, bao gồm 78.461 tỷ đồng ngân sách, còn lại huy động ngoài ngân sách.

Q.HUY