Lãi suất Vietinbank tháng 1/2021: Tiếp tục giảm, mức cao nhất 5,6 %/năm

Trong tháng 1/202, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) không thay đổi ở tất cả các kì hạn.

Cụ thể, lãi suất tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng được áp dụng ở mức 3,1 %/năm. Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng cùng hưởng chung lãi suất là 3,4 %/năm. Lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được niêm yết ở mức 4 %/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng sẽ được áp dụng lãi suất là 5,6 %/năm. Theo quan sát, đây chính là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được huy động tại VietinBank trong thời gian này.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn dưới 1 tháng, Vietinbank ấn định mức lãi suất 0,2 %/năm. Tiền gửi không kì hạn được niêm yết lãi suất là 0,1 %/năm.

Kỳ Hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,1%
 Dưới 1 tháng 0,2%
 1-2 tháng 3,1%
 2-3 tháng 3,1%
 3-4 tháng 3,4%
 4-5 tháng 3,4%
 5-6 tháng 3,4%
6-7 tháng 4%
 7-8 tháng 4%
 8-9 tháng 4%
9-10 tháng 4%
10-11 tháng 4%
11 - 12 tháng 4%
12 tháng 5,6%
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 5,6%
18- dưới 24 tháng 5,6%
24- dưới 36 tháng 5,6%
36 tháng 5,6%
Trên 36 tháng 5,6%

*Thông tin mang tính tham khảo. Cần thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ Ngân hàng qua hotline: 1900 558 868

HOÀNG GIA